Våpenskjold

Våpenskjold med dei likeverdige nemningane våpen eller våpenmerke er eit kjenneteikn som består av ei samansetting av fargar (tinkturar) og figurar som vanlegvis blir nytta i tilknyting til ei skjoldforma innramming.

Våpen som eige fagområde blir kalla heraldikk, og døme på dette finst i Heraldiske våpen.

KjelderEndra