Våtdrakt er ei tettsittande dykkardrakt av isolerande materiale (cellegummi, isopren), som særleg er brukt av brettseglarar og dykkarar. Drakta er laga slik at vatn trenger inn og dannar eit tynt lag mellom kroppen og drakta. Vatnet sirkulerer lite og blir varma opp av kroppen. Spesielle typar som er brukte ved dykking i kaldt vatn er laga slik at varmt vatn kan pumpast inn i drakta frå overflata via ein slange.

Far og son med våtdrakter på

Kjelder endre