Dykking vil seie at ein levande organisme som normalt pustar luft, senkar seg ned i vatn ei avgrensa tid som ikkje er lengre enn at organismen kjem seg opp att frå vatnet uskada. Mange landdyr (til dømes bever, oter), sjødyr (sel, kval) og fuglar (sjøfuglar) dykkar for å skaffa seg mat eller skjula seg for fiendar, medan menneske dykkar for å gjere arbeid under vatn, eller i somme høve òg for å skaffe seg mat, eller for moro skuld. Me skil ofte mellom yrkesdykking, som går ut på å gjere profesjonelt arbeid under vatn, og sportsdykking, som er ein hobby. Medan dyr og sjøfugl er skapt for å dykke, er menneske i stor mon avhenging av særskild utstyr for å kunne halde seg under vatn i lengre tid.

Dykkande ubåt.
Dykkar med apparat.
Foto: Anders Finn
BCD
Yrkesdykking.
Dykkar attmed eit skipsvrak.

Ein kan utføra fridykk utan hjelpemiddel, bruka ein enkel snorkel for å pusta, eller ta med seg ein pustegass under vatnet i apparatdykking. Ein kan også dykka inni ei dykkarklokke eller eit fartøy, ein undervassbåt.

Sports- og yrkesdykking

endre

Teori

endre

Utstyr som blir brukt

endre

Aktivitar under vann

endre

Fridykking

endre

Apparatdykking

endre

Bakgrunnsstoff

endre