Ein vêrballong er ein innretning meteorologar brukar til å ta målingar i atmosfæren. Han består av ein stor ballong som er fylt med gass, der det heng ein kapsel med meteorologiske måleinstrument på undersida. Vêrballongar vert brukte til å måle t.d. atmosfæretrykk, luftfuktigheit, vindstyrke- og retning, temperatur osb., og korleis desse varierer oppover i luftlaga. Ballongane når stor høgde før dei sprekk. Målingane vert sende til målestasjonane med ei mobilantenne.

Ein vêrballong fylt med hydrogen