Vadehavsøyane er ei dansk øygruppe i Vadehavet på vestkysten av Jylland.

Vadehavsøyane
Lokalt namn Vadehavsøer
Rømø, Mandø og Fanø
Rømø, Mandø og Fanø
Geografi
Stad Vadehavet

Administrasjon
Land Danmark
Region Region Syddanmark

Ung kvinne i folkedrakt frå Rømø.

Mellom dei store øyane i gruppa ligg det sandbankar. Mandø er den minste av dei folkesette danske vadehavsøyane, medan Rømø er den sørlegaste og med eit areal på rundt 128 kvadratkilometer den største av øyane. Sidan 1948 har ho hatt fastlandssamband via den 9,2 km lange Rømødæmningen.

Fram til 1900-tallt var landbruk og fiske dei viktigaste næringsområda på Vadehavsøyane. På Fanø hadde dei også fuglefeller (fuglekøjer). På 1600-talet tok mange av innbyggjarane hyre på nederlandske, tyske og danske kvalfangstkip. Rundt 1720 byrja folk på Rømø sjølv å utrusta skip til lval- og selfangst i Nord-Atlanteren. I dag er turisme den viktigaste næringsvegen.

Vadehavsøyane er fleire gonger blitt ramma av store stormflaumar. Dei siste alvorlege flaumen fann stad i 1962, 1976 og 1981.

Øyane endre

Dei største øyane er:

Småøyane:

Galleri endre

Kjelder endre