Valderhaugen også kalla Kongshaugen ligg på Jangarden på Valderøya. Kongshaugen er ei stor røys med tverrmål på heile 42 meter og er 3 meter høg. Haugen er bygd av fjørestein på ei myr. I dag er det lite igjen av haugen.

Funn i Kongshaugen:

  • Restane etter ein båt, kjend som Valderøybåten.
  • Bronsekjel og lokkjel
  • Brende bein
  • Gullring, 165 g.
  • Delar av ein beinkam
  • Terningsspel
  • Bronsestang
  • Firkanta spenne
  • Bjørneklør
  • Leirkarskår

Kjelder endre