Vandrestjerne

Ei vandrestjerne var eit omgrep nytta i antikken om ein planet som, sett frå jorda, «vandrar» mellom fiksstjernene. I oldtida rekna ein ofte sola og månen med blant vandrestjernene.

KjelderEndra