Vasskraftmaskin

Vasskraftmaskinar er maskinar som omset statisk eller dynamisk energi i vatn til roterande eller linear røsleenergi, eller frå mekanisk energi til ein vasstraum (pumper).

Døme på vasskraftmaskinar som hentar energi frå ein vasstraum og omset han til mekanisk energi:

Døme på vasskraftmaskinar som omset mekanisk energi til statisl og/eller dynamisk energi i ein vasstraum: