Vassturbin er ein type turbin der rørsleenergien i vatn vert overført til mekanisk energi i eit turbinhjul som vert drive rundt av vatnet. I eit vasskraftverk er akslingen til turbinhjulet kopla til ein elektrisk generator for å generara elektrisk energi. Turbinar for vasskraftverk kan delast inn i to hovudtypar: fristråleturbinar og fullturbinar.

Stor vassturbin, ein Francisturbin

Det er ofte problem med erosjon av turbinhjulet grunna kavitasjon.

Nokre typar vassturbinar endre

Fullturbinar (òg kalla reaksjonsturbinar):

Fristråleturbinar (òg kalla impulsturbinar):

Sjå òg endre