Vekselverkande galakse

Vekselverkande galaksar er par eller grupper av galaksar som har blitt deformerte grunna gravitasjonell vekselverknad mellom dei. Vekselverknadane kan føra til at galaksane til slutt blir slegne saman til éin. Dei fører òg gjerne til at lange tidevasshalar av gass og stjerner blir dregne ut av galaksane. Delar av tidevasshalane kan med tida klumpa seg saman og danna dverggalaksar. Ein reknar med at galaksevekselverknad fører til eksplosiv stjernedanning i involverte galaksar.

Dei vekselverkande galaksane Arp 147.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre

  • Denne artikkelen baserer seg på artikkelen «interacting galaxies» s. 199 i Philip's Astronomy Encyclopedia utgjeven i 2002.