Vekselverknad i fysikk

(Omdirigert frå Vekselverknad)

Vekselverknad er ein effekt av krefter. I naturen verkar fire typar krefter: gravitasjonskrefter som verkar på alle partiklar, elektromagnetiske krefter som verkar på alle ladde partiklar, fargekrefter (òg kalla sterke kjernekraft) som verkar mellom kvarkar, og svake kjernekrefter som verkar på lepton og kvarkar.

KjelderEndra