Venus

Wikimedia-fleirtydingsside

Venus kan referera til

«Venus» har vore namn på fleire skip:

  • DS «Venus» (1890), ein Englandsbåt for Det Bergenske Dampskibsselskab.
  • MS «Venus» (1931), ein Englandsbåt for Det Bergenske Dampskibsselskab.
  • MS «Venus» (1966), òg kalla MS «Black Prince», ein Englandsbåt eigd av Det Bergenske Dampskibsselskab og Fred Olsen & Co.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.