Vest buss AS (sic) er ein bussfabrikk i Stryn, som produserer karosseri for bussar og minibussar. Føretaket nyttar sjassi frå det italianske føretaket Iveco.

Ein eldre Scania-Vabis 110 buss med karosseri frå Vest buss.

Bakgrunnsstoff endre