Vestgrønlandstraumen

Vestgrønlandstraumen er ein svak, kald havstraum som flyt nordover på vestkysten av Grønland. Straumen kjem av vassrørsla rundt sørenden av Grønland skapt av Austgrønlandstraumen.

Vestgrønlandstraumen

I følgje Lloyd et al., 2007, er Vestgrønlandstraumen er ein varm straum som på ein større skala er knytt til klimaet i Nord-Atlanteren via den samla påverknaden av atlanterhavsvatnet frå Irmingerstraumen og polvatnet frå Austgrønlandstraumen.[1]

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  1. Source: Llyod, J., Kuijpers, A., Long, A., Moros, M., and Park, L. 2007. Foraminiferal reconstruction of mid- to late Holocene ocean circulation and climate variability in Disko, Bugt, West Greenland. The Holocene: 17: 1079-1091.