Veten på Byrknesøy i Gulen

Veten er ein topp på 194 moh., og er det høgaste fjellet på Byrknesøy i Gulen kommune i Vestland. Fjellet ligg midt på Byrknesøy. Det er eit landmerke for sjøfarande.

Veten sett frå sørvest.
Foto: Gunnar Buvik