Vevdesign, av engelsk web design, er design av innhald på verdsveven, Internett. Ein kan designe vevsider ved hjelp av eit dataprogram, gjerne etter handteikna skisser, og etterpå koda i programmeringspråk som blant anna HTML og CSS av ein programmerar.