Vibeke

kvinnenamn

Vibeke er eit kvinnenamn som kjem frå frisisk og lågtysk Wiebeke eller Wiebke. Vibeke har namnedag den 12. oktober.

Namnet er danna som ei diminutivsform av Wiebe, som kan vera ei kortform av namn som byrjar med Wig, 'krig', eller koma frå Weib, 'kvinne'. Andre former av namnet er Vibecke, Vibekka, Viveke, Vivikka og Wibke.

NamneberararEndra

KjelderEndra