Vierordenen

planteorden

Vierordenen (Malpighiales) er ein orden av blomstrande plantar. Han inngår i gruppa Eurosidae I i den omfattande gruppa Rosidae.

Vierordenen
Systematikk
Rike: Planteriket Plantae
Underrike: Viridiplantae
Infrarike: Streptophyta
Overrekkje: Landplantar Embryophyta
Rekkje: Karplantar Tracheophyta
Underrekkje: Frøplantar Spermatophytes
Orden: Vierordenen Malpighiales
Bercht. & J.Presl, 1820

Både namnet og omfanget av familiar og slekter som høyrer til gruppa er noko usikkert. Under Cronquist-systemet 1981–1998 fanst det også ein eigen orden Rafflesiales med tre familiar, Hydnoraceae, Mitrastemonaceae og Rafflesiaceae, der sistnemnde no høyrer til i Malpighiales medan dei to første er plassert i lyngordenen (Ericales).

Ordenen er rekna for å ha rundt 39 familier med i alt 716 slekter og nesten 16 000 artar. Av desse har vortemjølkfamilien om lag 6 000 artar.

Medlemmer i Noreg

endre

Fleire av arteae i ordenen er representert i norsk og nordisk flora. Dei familiane og slektene som er representert, omfatter:

Familiar, slekter og artstal

endre

Nedanfor er dei 39 familiene i ordenen lista opp. Familiar som ikkje er representert i Nordisk flora står i kursiv skrift.

Tidlegare blei familien Mitrastemonaceae også rekna med blant Malpighiales, men DNA-studiar har ført til at denne familien siden 2004 har vore plassert i ordenen Ericales.

Kjelder

endre