Villa del Casale, Villa Romana del Casale, siciliansk Villa Rumana dû Casali, er restane etter ein romersk villa (stort bustadhus på landet med sekundære bygningar) i nærleiken av byen Piazza Armerina i provinsen EnnaSicilia. Villaen vart påbyrja på slutten av tohundretalet og var i bruk fram til han vart øydelagt i ein brann i 1160, og seinare dekt til av eit jordras. Villaen utmerkar seg ved eit trettitals mosaikkbilete av særs framifrå kvalitet på til saman 3 500 rutemeter. Den fyrste mosaikken vart avdekt i 1929, og restaureringa av villaen vart avslutta i 1954. I 1997 vart villaen ført opp på verdsarvlista til UNESCO.

Planteikning med rominndeling

Bakgrunnsstoff endre