Vindkraftmaskin

Vindkraftmaskin er ei maskin som omset den dynamisk energien i vind til mekanisk energi i form av ei roterande eller lineare rørsle, eller frå mekanisk energi til ein luftstraum.

Døme på vindkraftmaskinar: