Ving

Wikimedia-fleirtydingsside

Ordet ving har fleire tydingar:

  • Ving – reisearrangør, charterreiser og fleksible pakkereiser med rutefly
  • Ving – luftmilitær avdeling
  • Bereflata på eit fly
  • Flygelemmene til fuglar
  • Symbol brukt av luftbårne organisasjonar av både sivil og militær art
  • Englar og andre andevesen reknast å ha vingar
  • Ein spelarposisjon i fotballformasjonar

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.