Ein virtuos (frå italiensk virtuoso, latin virtuosus, frå latin virtus som tyder: dugleik, manndom, glimrande) ein musikar med særlege evner på sitt instrument. Virtuosen briljerer med særs god teknisk kontroll og kan utføre lange og raske løp eller spesielt høge tonar tilsynelatande utan vanskar.