For tittelen, sjå vesir.

Visir (frå fransk, avleidd frå gammalfransk vis, 'ansikt') er ei form for ansiktsvern som ofte er montert på hjelmar. Visir er kjende frå rustningar frå mellomalderen i form av hjelmgitter, og frå nyare tid der det kan vera av plast. Moderne visir kan vera opptakbare eller fastmonterte på hjelmar, eller berast direkte på hovudet.

Visir for helsepersonell

Honnørhelsing til hovudet symboliserer opninga av eit visir.

GalleriEndra

KjelderEndra