Wairoa River

Wikimedia-fleirtydingsside

Wairoa er namnet til fleire elverNew Zealand. Wairoa er maori og tyder 'langt vatn'.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.