Wi-Fi er ein trådlaus kommunikasjonsteknologi. Gjennom Wi-Fi kan elektroniske einingar overføre data trådlaust over eit datanettverk ved hjelp av radiobølgjer, inkludert snøgge Internett-tilkoplingar.

Logo.

KjelderEndra