Ein wiki er ei samling hypertekstsider der brukarar sjølv kan endra innhaldet. Namnet kjem frå det hawaiiske ordet wikiwiki, som tyder særs rask. Ein wiki blir til ved at fleire brukarar lagar og endrar sider utan at dei må godkjennast på førehand. Det er ein effektiv arbeidsmåte, av di ein kan skriva om det ein sjølv kan best, og overlata til andre å fylla ut det dei kan betre.

Omgrepet blei opphavleg brukt på vevstaden WikiWikiWeb som blei laga av Ward Cunningham i 1995. Han fann på både ordet og konseptet, og laga den første wiki-tenaren ved hjelp av programmeringsspråket Perl.

Døme på wikiar endre

Bakgrunnsstoff endre