Wikipedia-diskusjon:Vekas artikkel/Veke 20, 2005

Aktive diskusjoner

Diskusjonen er åpna for veka 16.-22. mai. *Klipper snor* -- Ranveig 8. mai 2005 kl. 2109 (UTC)

(vill applaus frå dei oppmøtte...)

17. mai ? :) Bjarte 9. mai 2005 kl. 0719 (UTC)

Eg har utvida 17. mai. Viss nokon tykkjer me kan nytta den, så legg den ut saman med eit treffane bilete. Viss ikkje, har nokon betre forslag? Dette må skje innan dei neste 7 timane! :)

BiletetEndra

Hmm, eg har problem med å sjå at biletet er relevant, iallfall for den brødteksten som står på framsida. Eg har leitt med lys og lykter for å finne vandalen, men har mislukkast :) -- Larsivi 17. mai 2005 kl. 1951 (UTC)

Subtil, den der ja! :-) Eit tips, om eg har forstått det rett, kan vera at den 17. mai er internasjonal dag mot homofobi frå 2005 av. -- Olve 17. mai 2005 kl. 2022 (UTC)
Greit nok, men eg tykkjer subtilt er dumt i den samanhangen her. Det bør vere ein tydeleg samanheng mellom tekst og bilete. For meg var det eit egyptisk bilete, og Egypt var ikkje nemnt med eit ord, korkje på hovudside eller artikkel. For å seie det det på godt norsk, "Far fetched!" :) -- Larsivi 17. mai 2005 kl. 2028 (UTC)
Kanskje me heller skal bruka flagget til Nauru? -- Subtile Ranveig 17. mai 2005 kl. 2052 (UTC)
Eg tykkjer no at den subtile markeringa av ein ny merkedag slett ikkje var så dum... Vi har no allereie markert oss grundig som fortalar for ulike minoritetar her på nn. :) Men om det er sterk stemning mot det noverande biletet, så kan vi no diskutere alternativ... Olve 17. mai 2005 kl. 2149 (UTC)
Inga sterk stemning her :) Det går sikkert bra. -- Larsivi 18. mai 2005 kl. 0822 (UTC)
Tilbake til prosjektsiden «Vekas artikkel/Veke 20, 2005».