Wikipedia-diskusjon:Vekas artikkel/Veke 31, 2009

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

FORSLAG 1:==> Nynorsk Wikipedia er 5 år 31. juli 2009. Kanskje det er verdt eit oppslag? Hogne 27. desember 2008 kl. 12:00 (CET)

Absolutt!! Trondtr 7. juli 2009 kl. 11:34 (CEST)
Absolutt, sa eg visst, men: ARtikkelen treng solid opprusting skal han kunne hamne på framsida. Delvis bør dei historiekyndige på banen, og delvis må vi vere i stand til å skrive ein informativ artikkel (denne artikkelen har fått kritikk for det motsette tidlegare, ikkje heilt på sin plass den kritikken i dette spesielle tilfellet, men det er ei grøft det gjeld å unngå å hamne i.) Trondtr 9. juli 2009 kl. 13:12 (CEST).
Ja, nokon bør skrive om Olve og Bjarte sin innsats. - om at dette er det første nynorske leksikonet etter Allkunneboka, at me no får konkurranse, om subdomenestriden [1] og samarbeidet med wikipedia på bokmål (vener og fiendar) om Rannveig sitt stipend og om Frokor sin artikkel snø og omtalen i Dagbladet, og om at det no er nokre akademikarar som skriv her, og at me får vist fram ein artikkel på bokmål og dansk wikipedia. Hogne 10. juli 2009 kl. 14:07 (CEST)

ingenting har skjedd med artikkelen og eg trekkjer forslaget… Hogne 26. juli 2009 kl. 13:21 (CEST)

FORSLAG 2: ==> Havbølgje er interessant og er fin å vise fram på 5-årsdagen. ~ Hogne 26. juli 2009 kl. 13:21 (CEST)

Tilbake til prosjektsiden «Vekas artikkel/Veke 31, 2009».