Wikipedia-diskusjon:Vekas artikkel/Veke 39, 2012

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

Forslag 1: Treskjeverk.

Drift av treskjeverk med hestevandring

Treskjeverk er ei maskin som tidlegare vart nytta for å skilja korn frå aksa. Maskina vart mata frå toppen, der det stod menn og skar av banda på kornbanda. Treskjeverket bestod av ein roterande sylinder (slagaren), som i ein vinkel på noko under 180° var omslutta av slagbrua. Kjernane vart skilde frå aksa ved at aksa vart gnidde mot kvarandre når dei passerte mellom slagaren og slagbrua.

Heilt frå arilds tid hadde kjernane vorte slegne laus frå aksa med ei sloge. Dette arbeidet var både tungt og tidkrevjande. På 1700-talet vart det utført eksperiment med å nytta hestar og vasskraft for tresking og i 1788 tok skotten Andrew Meikle ut patent på eit treskjeverk.

I Storbritannia førte innføringa av treskjeverk stundom til arbeidsløyse hjå jordlause arbeidarar Det var i 1830 og 1831 valdelege protestar, og 400 treskjeverk vart øydelagt. Myndigheitene reagerte med å hengja 19 av demonstrantane og 481 vart forviste til Australia.


~~ Hogne (diskusjon) 6. september 2012 kl. 10:53 (CEST)

Tilbake til prosjektsiden «Vekas artikkel/Veke 39, 2012».