HotCat er eit Javascript som let registrerte brukarar legge til, fjerne eller endre kategoriar utan å måtte endre sjølve artikkelen. Funksjonen foreslår òg kategoriar etter kvart som ein skriv namnet på kategorien ein vil endre eller legge til.

Du kan legge til Hotcat på innstillingane dine under «Tilleggsfunksjonar».