Snarvegar:
WP:IRC

Nynorsk Wikipedia kan nytta pratekanalen #wikipedia-nnIRC-tenaren irc.libera.chat
Du kan òg vitje kanalen #wikipedia-no, som hovudsakleg har vore nytta av Wikipedia på bokmål/riksmål.
Den internasjonale pratekanalen for Wikipedia heiter #wikipedia

Ei oversikt over nokre av diskusjonane som har gått føre seg på #nn.wikipedia finst under Wikipedia:IRC-loggar.

Om du ynskjer å diskutere Nynorsk Wikipedia kan du òg vitje Samfunnshuset her på wikien! Der kan ein ta opp om språkbruk, nøytralitet, teknologi og alt anna som kan takast opp i t.d. eit samfunnshus.