Wikipedia:Samfunnshuset


Samfunnshuset
Ordskiftestaden for Nynorsk Wikipedia

>> Legg til nytt emne


Sjå òg epostlista WikiNN-l - Innføring i Wikipedia - International users / Internationale Benutzer
I samfunnshuset samlar dei seg; storfolk og smått!

EmneEndra

>> Legg til eit nytt emne
>> Kjellaren, arkiv over eldre diskusjonar

Norsk bokmålEndra

Siste nytt frå Torget er at problemet med at det stod «Norsk» i staden for «Norsk bokmål» i interwikilenkjene endeleg er ordna. Ein god dag for alle pedantar! --Ranveig (diskusjon) 16. desember 2019 kl. 18:03 (CET)

Flott at dette er retta på! Det tok sanneleg si tid. --Bjarkan (diskusjon) 16. desember 2019 kl. 22:33 (CET)
Tusen takk, Jon Harald! Dette er alt i alt ei fin julegåve. Hogne (diskusjon) 17. desember 2019 kl. 10:22 (CET)
I mobilutgåva står det framleis «norsk» for bokmål, så vi er ikkje heilt i mål enno. --Bjarkan (diskusjon) 28. januar 2020 kl. 00:39 (CET)
Det same er tilfellet i sidefeltet på Wikimedia Commons. Vi får håpe nokon tar tak i dette etter kvart. --Bjarkan (diskusjon) 28. januar 2020 kl. 13:27 (CET)

Kommuner og fylker i NorgeEndra

Hei, er det noen som kommer til å legge til de nye kommuner og fylker når vi går over til 2020?( https://nn.wikipedia.org/wiki/Kommunev%C3%A5pen_i_Noreg) også de gamle der de hører hjemme( https://nn.wikipedia.org/wiki/Tidlegare_kommunev%C3%A5pen_i_Noreg)

Eg ser at @Roarjo har vore inne og endra på Wikiprosjekt Norske fylke og kommunar/Liste over kommunar og Wikiprosjekt Norske fylke og kommunar/Ny kommuneliste 2020. Det trengst nok ein dugnad her. --Njardarlogar (ordskifte) 30. desember 2019 kl. 18:40 (CET)
Har lagt på ei ny underside av tidlegare prosjektside: Wikipedia:Wikiprosjekt Norske fylke og kommunar/Dugnad 2020. Fyll gjerne på med fleire typar oppgåver som må gjerast for å få nye kommuneartiklar på stell. Mange kommunar har fått nytt kommunenr. Skal vi bruke de må kommuneartiklane justerast og tabellen mal:Folkemengd norske kommunar få nye nummer og folketal?--Roar (diskusjon) 1. januar 2020 kl. 10:22 (CET)

Er det noen som vet om det finnes noe register over de kommende kommunevåpnene? er jo noen kommuner som slår seg sammen som ikke endrer kommunevåpen, f eks Kristiansand, Sogndalen og Søgne blir slått sammen og skal hete Kristiansand og de beholder kommunevåpenet til Kristiansand kommune, Lindesnes, Mandal og Marnardal slår seg sammen og blir til Lindesnes kommune, men med et nytt kommunevåpen. finnes det noe register over hvilke sammenslåinger som beholder et av kommunevåpna og et med nye kommunevåpen? jeg samler på kommune og fylkesvåpen så det er av interesse å finne ut av :) jeg ser dere andre legger det til underveis så det er løsningen om ikke. en annen ting, er det noen som vetom veldig gamle kommuner hadde kommunevåpen eller ikke?

IMPORTANT: Admin activity reviewEndra

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc. ) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for more than 2 years):

 1. Andreasv (administrator)
 2. Bep (administrator)
 3. Neuraxıs (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, --علاء (diskusjon) 8. januar 2020 kl. 12:07 (CET)

Wiki Loves FolkloreEndra

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (diskusjon) 18. januar 2020 kl. 07:15 (CET)

Wikimedia Noreg ynsker å arrangera en Wikimedia Mangfaldskonferanse i Oslo i 2020, menEndra

for å kunne gjera det treng me å gjennomføre ei spørjeundersøking først. Me setter stor pris på om dykk kan fylle den ut! 8 spørsmål, så den er ikkje så lang. Svarfrist er 27. januar 2020. Lenke til spørreundersøkelsen. Takk for hjelpa! --Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 21. januar 2020 kl. 10:09 (CET)

Dem som ikkje behersker engelsk, cirka på universitetsnivå: Er dem i målgruppa, kan man kanskje spørre.
Spørjeundersøkinga er på engelsk (akademisk og/eller snirklete og/eller noe komplisert sådan, kan ein kanskje seie).
Forslag/framlegg: Vennligst legg ved lenke til en wiki, for å omsette spørjeundersøkinga til nynorsk og/eller annan form for norsk. (Kan det vera slik at det er litt flaut å si høgt at ein ikkje kan engelsk (på universitetsniva), kan man kanskje spørre.)
Ordet "editathon" er kanskje ikkje det minst viktige ordet i undersøkinga. Helsing Sju hav (diskusjon) 28. januar 2020 kl. 15:08 (CET)/ Sju hav (diskusjon) 28. januar 2020 kl. 15:10 (CET)

Nyhetsbrev fra Wikimedia NorgeEndra

Jon Harald Søby (WMNO) 21. januar 2020 kl. 13:01 (CET)

Movement Learning and Leadership Development ProjectEndra

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 22. januar 2020 kl. 20:01 (CET)

Engelsk wikiEndra

Engelsk Wiki har nå Seks milion artikler F.bendik 25 januar (signatur-lenke virker ikke)

TV-serierEndra

Hei! Er det mogleg å leggja til artiklar om TV-serier som vart viktige i sitt tiår. Til dømes Under samme tak, Fem i familien, Magnum, Cosby med familie, Knight Rider, Charlie's Angels, Rosanne, Våre verste år eller Bundy, Venner for livet, Gilmore Girls, OC, Bøllen og Blondinen, Par i hjerter, That' 70's Show, Dawson's Creek, I Love Lucy, Baywatch, En moderne familie, Fresh Prince i Bel-Air, Glee, Gossip Girl, Beverly Hills 90210, Skulk, Veronica Mars, Pretty Little Liars, Melrose Place, Skolens smarteste gutt, Et gutteliv, Smallville, Chicago Hope, Ally McBeal, Jaget, Lov og rettferdighet, X-Files, Alf, Teen Wolf, Røtter, Bonanza, Kruttrøyk, Brothers & Sisters, Nord og sør, Kjærlighetsskipet, House, Cagney & Lacey, Dynastiet, Dallas, Falcon Crest, I gode og onde dager, The Young and the Restless, The Dukes of Hazzard, Dallas, Glamour, Presidenten, JAG, Matlock, Lov og rett i L.A., Hill Street Blues, NYPD Blue, Cannon, Ironside, Jessica Fletcher, Kojak, The Man from the U.N.C.L.E, Starsky and Hutch, Baretta, Remington Steele, Nash Bridges, Columbo, Hawaii Five-O, 90210, Pacific Blue, Rockford, Quincy, M.E., Ti tommeltotter, CHiPs og Cheers. --88.89.14.37 2. februar 2020 kl. 12:07 (CET)

Ja, det er mogleg. Trondtr (diskusjon) 13. februar 2020 kl. 11:43 (CET)

Organisering av artiklar om nye kommunarEndra

Eg har drive og redigert og oppretta nye artiklar i samband med kommunereforma 2020. I laupet av arbeidet har eg lurt veldig på korleis vi skal organisere og systematisere sidene, og set pris på om nokon har innspel til det. Nokre problemstillingar er:

 1. Skal vi laga nye artiklar for alle samanslegne kommunar, eller berre dei som endrar namn?
  1. Til dømes finst det no ein artikkel om Os kommune, ein om Fusa kommune og ein om nye Bjørnafjorden kommune. For nye Ullensvang herad, derimot, finst det ingen artikkel om gamle Ullensvang herad, sjølv om artiklane om Odda kommune og Jondal kommune står.
  2. Eg ser at boksmålswikipedia legg seg på å la den eksisterande artikkelen referere til den gamle kommunen, og så lagar dei ein ny artikkel om den samanslegne kommunen.
 2. Skal kategoriane for dei gamle kommunane flettast inn i éi inndeling for den nye kommunen, eller skal ein berre la kategoriane stå som dei er og leggje til for den nye kommunen i tillegg?
  1. Det er mykje arbeid å flette kategoriane, men det blir kanskje det beste og mest gjennomførte. Og med AWB kan det jo gå nokså raskt (så lenge ingen kommunar går frå kvarandre att, då...)

Takk for alle innspel! Tynnoel (ordskifte) 9. februar 2020 kl. 10:45 (CET)

Takk for grundig arbeid så langt. Eg oppfattar det ikkje slik at kommunar som blei større 1. januar 2020 blei "nedlagde" på nyttårsafta og så gjenoppstod dagen etter, men det er kanskje enklar å dela opp i ulike artiklar om gammal og ny kommune likevel. Så om nokon vil er det berre å oppretta mange artiklar om gamle kommunar eller mindre kommunar med same namn må dei gjerne gjera det.
Me bør nok fletta kommunekategoriane, slik at alle tettstader og elvar og skular står oppført på same stad. Eg har så langt ofte latt gamle kommune- og fylkeskategoriar stå og lagt til den nye i tillegg, fordi det kan ha historisk interesse, men det kan bli vanskeleg å gjennomføra, til dømes når ein lagar nye artiklar. Eg går ut frå at det er enklast å berre flytta og ikkje ha med begge kategoriar med AWB. --Ranveig (diskusjon) 9. februar 2020 kl. 11:02 (CET)
Alternativ til både ein gammalkommune og nykommuneartikkel er ein Historie-seksjon, slik som for Namsos kommune. Namsos har som andre bykommunar hatt gjentatte utvidingar. Lillestrøm kommune med eksistens i heilt åtskilde periodar har ein artikkel for kvar periode.
Om kategoriar for nedlagde kommunar: Har du eit døme som kan vise til ein god praksis? Kva bør ein gjere med nn:Kategori:Rennesøy_kommune?
--Roar (diskusjon) 9. februar 2020 kl. 13:04 (CET)
For punkt 1 veit eg ikkje om det finst noko rettsleg eller anna offisielt me kan sjå på som avgjer om me har med ein ny kommune å gjera eller om det er éin kommune som har absorbert ein annan. Til dømes ser kommunenummeret ut til å endra seg ved fylkessamanslåing, sjølv om sjølve kommunen er uendra. I hovudsak vil eg rå til at me ser bort frå om namnet har endra seg eller ikkje, sidan det i seg sjølv ikkje seier noko om kor store endringar kommunesamanslåinga fører med seg for kommunane som er involvert. Ullensvang er eit godt døme på dette, noko eg kjem attende til under (rett nok kallar ikkje den nye kommunen seg for herad lenger).
Om me ikkje har noko tenleg offisielt å retta oss etter, ser eg to løysingar som mest aktuelle:
 1. Me ser på kommunestrukturen som det viktigaste. Når det er tale om ein stor kommune som slår seg saman med ein mykje mindre ein, er det naturleg å handsama det som at den store kommunen absorberer den mindre, og at det då er mindre nyttig å ha ein eigen artikkel om den tidlegare utgåva av den større kommunen. I staden kan ein nøya seg med ein eigen bolk (eller ein samlebolk, avhengig av kor store endringane var) i artikkelen om den store kommunen der ein skildrar korleis kommunestrukturen var før kommunesamanslåinga. Om bolken vert stor nok kunne ein likevelt skilt han ut som eigen artikkel, slik som vanleg praksis er på Wikipedia.
 2. Me handsamar i utgangspunktet alle kommunesamanlåingar likt, sjølv om det skulle bu nokre hundre menneske i den eine kommunen og fleire hundre tusen i den andre. Det nyttige med dette for den store kommunen er at det kan koma tydeleg fram kva folketalet var og korleis kommunegrensene var før kommunesamanslåinga, noko som kan endra seg mykje etter kvart som tida går. I ein eigen artikkel har me ideelt sett ein infoboks som lett syner fram slik informasjon, ein infoboks som kan vera noko rotete å ha i ein bolk i ein større artikkel. Hovudvansken eg ser med ei slik tilnærming er at det kan tenkjast at emnet er for smalt til å faktisk fortena ein eigen artikkel, jf. relevanskriteria me i skrivande stund ikkje ser ut til å ha skribla ned.
I tilfellet Ullensvang kommune er den nye kommunen mykje ulik den gamle; til dømes er folketalet tre gonger so stort samstundes som denne kommunen har ein annan største tettstad der kommunesenteret òg ligg. Det at namnet på den eine kommunen er med vidare løyner kor store endringane eigentleg er, og me bør ha ein eigen artikkel for den gamle kommunen som heitte Ullensvang. --Njardarlogar (ordskifte) 9. februar 2020 kl. 13:32 (CET)
For Ullensvang kan det då kanskje vera tenleg å ha Ullensvang herad (1838–2019) for den gamle kommunen, og Ullensvang kommune for den noverande. Er det også relevant for t.d. Øygarden kommune?
Eg er samd i at ein ikkje treng mange artiklar om ein kommune som har vorte gradvis større ved å ete opp småkommunar rundt seg (til dømes Trondheim og Klæbu no). Tynnoel (ordskifte) 11. februar 2020 kl. 11:26 (CET)
Sidan den gamle kommunen kalla seg Ullensvang herad medan den nye kallar seg Ullensvang kommune, kan ein kanskje la dei to artiklane liggja på desse namna og nytta {{om}} for å gjera det endå litt meir tydeleg kva den einskilde artikkelen handlar om og slik at lesarar kjem til rett artikkel.
Det er nok naturleg med ein eigen artikkel om gamle Øygarden kommune òg, ja. Jamfør Heim kommune (1911-1964). --Njardarlogar (ordskifte) 12. februar 2020 kl. 21:22 (CET)
Samd i at vi opprettar nye artiklar for Ullensvang og Øygarden kommunar etter kriteriet at mykje er nytt i kommunen etter 1. januar. Som til dømes stor auke i folketal. Situasjonen for Lindesnes kommune som har absorbert tidlegare Mandal kommune og Marnardal liknar. Kanskje òg nye Tjeldsund kommune som har funne ein partnar og flytta til nytt fylke og har nytt administrasjonssenter. --Roar (diskusjon) 8. mars 2020 kl. 07:39 (CET)

Wikitreff i Oslo 26. februarEndra

Hei! Frå og med januar arrangerar Wikimedia Noreg regelbundne wikitreff i Oslo den siste onsdagen kvar månad. Det neste wikitreffet blir da 26. februar, om ei lita veke. Viss nokon her er i Oslo da er dei hjarteleg velkomne til å bli med (vi kan òg dekka reiseutgifter om nokon vil reise frå andre stadar) – du kan lesa meir på wikitreffsida på bokmål. Vi har fått noko kritikk for å berre arrangera ting i Oslo, og det er forståeleg. Viss det er nokon som ynskjer å arrangera wikitreff andre stader, så bidreg WMNO meir enn gjerne økonomisk og logistisk – tak kontakt med meg eller Astrid i så fall. Eit wikitreff treng ikkje vera store greier, det held at ein møtast over nokre kaffiar eller øl og lèt praten gå. Vi vil veldig gjerne sjå arrangement andre stader i landet også, men vi kan diverre ikkje vera overalt sjølv. Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 17. februar 2020 kl. 15:42 (CET)

Reisestipend til internasjonale konferansarEndra

Hei! Wikimedia Noreg har ein «ekstraordinær» søknadsfrist for wikistipend i år. Viss det er nokon i Noreg som ynskjer å delta på nokre av dei følgande internasjonale konferansane så er fristen for å søka om reisestipend fra oss 20. mars.

Frå oss tilsette deltek eg på Wikimedia Hackathon og Wikimania, medan Astrid deltek på Queering Wikipedia og Celtic Knot, og vi vil veldig gjerne ha med nokre frivillige òg, så løp og søk! Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 20. februar 2020 kl. 11:36 (CET)

Kampmetode, eller "martial art" ("kampkunst" finst ikkje i Nynorskordboka)Endra

Har dykk motforestillingar mot følgjande?:
Ein skriv ein artikkel om "Martial art"-emnet.
Den kan tenkast å få den norske tittelen "Kampmetode", t.d. og innleiinga bør nok ha med ordet filosofi, sidan det diskutabelt er ein slags skillelinje opp mot kampsport-omgrepet.

(Ein "martial art" er ikkje synonymt med kampsport.
Engelsk-wiki har tilsynelatende ein artikkel om "Combat sport" og ein om "Martial art".)
Å ha ein peikarside om "Martial art", kan vera okay.
Derimot ein vanleg artikkel som skal ha det engelske namnet "Martial art", har ein eit ambivalent forhold til.
Namnet "Kampkunst" på artikkelen, kan det vera flere enn meg som synast er ugreit (og det ser ut som Nynorskordboka inntil vidare, ikkje har deltatt i å snekra saman påhitt som "kampkunst".). Helsing 178.232.199.149 22. februar 2020 kl. 12:48 (CET)

Årsmøte til Wikimedia Noreg, 14. mars 2020Endra

Årsmøte til Wikimedia Noreg blir 14. mars kl 12 på Interkulturelt museum i Oslo, med lunsj og omvisning etterpå. Årsmøteagenda- og papira er/blir delte på denne siden. Om du bruker facebook, så finn du facebook-event via denne lenka.--Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 26. februar 2020 kl. 13:20 (CET)

Additional interface for edit conflicts on talk pagesEndra

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 26. februar 2020 kl. 15:15 (CET)

Virtuelt årsmøte Wikimedia Norge, 14. mars 2020Endra

Virtuelt årsmøte erstatter fysisk årsmøte for Wikimedia Norge 14. mars 2020, kl 12. Årsmøte avholdes som virtuelt møte for å begrense smittefare i forbindelse med koronaviruset. Årsmøteagenda med tilhørende -papirer finner du her.

Vi håper mange kan delta via video eller telefon. På bloggen vår kan du lese hvordan du kan delta i møte. --Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 12. mars 2020 kl. 12:46 (CET)

Wikimedia Norges årsmøte blir virtueltEndra

Jon Harald Søby (WMNO) 12. mars 2020 kl. 13:31 (CET)

Korleis handsame kjelder og bibliografi?Endra

Eg vil gjerne løfte opp ein diskusjon eg har hatt for artikkelen Samisk språkhistorie, som eg i dag kom attende til som lesar meir enn som forfattar (det er eg som har skrive brorparten av artikkelen). Artikkelen har no tre lister: Referansar (fotnotene, 16), Kjelder (litteratur referert til i artikkelen, 13) og Bibliografi (litteratur relevant for emnet, 22). Dei to siste har fulle bibliografiske opplysningar. Det problematiske er å operere med dei to siste listene separat er at alle 13 titlane i kjeldelista er lista opp blant dei 22 titlane i bibliografien. Dette kan gjerast på to måtar, nemeg desse:

 1. Eg vil gjerne ha ein bibliografi der eg kan gå og finne det artikkelforfattaren (i dette tilfelle eg) meiner er den sentrale litteraturen. Eg har som artikkelforfattar brukt og lese alle artiklane i bibliografilista, og dei er slik sett kjelder dei med, men eg har altså ikkje referert eksplisitt til meir enn litt over halvparten i artikkelen. Bibliografien bli lese separat som litteraturen over den sentrale litteraturen i emnet (slik eg gjorde det i dag, som lesar), mens kjeldelista ikkje kan lesast slik, det er tilfeldig kva som har fått . Derimot kan kjeldefunksjonen bli ivareteke ved at alle referansane brukt i teksten står i bibliografien. Eg vil altså gjerne ha ei liste.
 2. Andre skribentar vil ha ei kjeldeliste som inneheld alle og berre dei vitskaplege verka det er referert til i teksten.

I denne artikkelen har begge syna fått sitt, ei løysing ingen er nøgde med. Ei tredje løysing kan vere å halde på kjeldelista slik ho er, men heller lage ein (kanskje kommentert) bibliografi over emnet som separat artikkel. Problemstillinga er generell, derfor altså her og ikkje på diskusjonssida til artikkelen. Trondtr (diskusjon) 4. april 2020 kl. 09:26 (CEST)

Referansar, Kjelder og Bakgrunnsstoff er ikkje kontroversielt (for artiklar der du ikkje er hovedforfatteren, kan ein seie).
Slik jeg husker det, fikk brukar:Trondtr i siste halvår tillatelse til at artiklene hans bruker "Bibliografi" (og ikke "Bakgrunnsstoff").
"Dine" språkartikler kan du nok i stor grad gjere på din måte, og dei toneangivande wiki-kretser vil inntil vidare nok vera tilbakehaldne med endringer i dine oppsett (i "dine" språkartiklar).
"Bakgrunnsstoff" (og Referansar, og evt. ogso "Kjelder") funker greit nok i andre artiklar (dei som ikkje er "dine" språkartiklar).
Med vennleg og Bakgrunnstoff-lig hilsen Sju hav (diskusjon) 4. april 2020 kl. 13:58 (CEST)
Artiklar, bøker, rapportar, etc. som er refererte til i teksten er per definisjon «referansar» og bør listast opp under overskrifta «Referansar».
«Bibliografi» er literatur som er relatert til stoffet i artikkelen, men som ikkje nødvandigvis er referert til i teksten, og difor ikkje høyret heime under «Referansar». Dei bør listast opp under overskrifta «Bibliografi».
Ein fotnote er ein kommentar som er plassert utanfor hovedteksten (i trykt literatur nedst på sida), for at han ikkje skal øydelegga flyten i teksten. Å plasser referansar under overskrifta «Fotnotar», eller Notar» er ein dåleg ide, men diverre utbriedd på nynorsk WP. Sigmundg (diskusjon) 4. april 2020 kl. 14:16 (CEST)
Det bør vera eit system som er nokså likt i heile Nynorsk-Wikipedia. I bokmålsversjonen er det av og til uklart kva lista under "Litteratur" tyder - er dette kjelder ein har brukt til å skriva artikkelen, eller vidare lesing? Derfor rår eg til å følgja skikken som er blitt ganske gjennomført i dei betre artiklane våre: Ein bolk for Kjelder, der ein anten kan sortera inn i korte referansar og ein fyldig bibliografi, eller leggja inn fullstendige referansar som fotnotar, og ein bolk for Bakgrunnsstoff der ein kan leggja inn anna nyttig stoff for lesaren, som andre nettstader, bøker, artiklar osb. --Ranveig (diskusjon) 4. april 2020 kl. 14:25 (CEST)
Her var det mykje å ta fatt i. Eg var ikkje klår over nokon "Lex Trondtr", ikkje har eg bede om det heller. Ingen av kommentarane tar opp det eg opplever som problematisk: At eg i ein artikkel der eg vil liste opp den sentrale litteraturen om emnet (akkurat no 22 titlar) blir rådet at eg deler lista opp i to: Ei liste for dei eg har referert eksplisitt til i teksten og ei liste for dei eg ikkje har referert eksplisitt til. Eg ser sjølvsagt poenget med å skilje mellom dei referansane det er eksplisitt vist til og dei det ikkje er eksplisitt vist til, men det å ha to halve lister er eg lite nøgd med. Om så fotnotemekanismen skal brukast til tekst eller referansar er ein litt annan diskusjon. Sigmundg vil ha det første, men den motsette praksisen er og utbreidd, jf. Alfred Fidjestøls Trass alt. Det norske teatret 1913-2013 (Samlaget), som har all tekst i brødteksten og alle referansar i fotnotane (med separat bibliografi). I vitskaplege artiklar finst begge praksisar,den eine kan legge stoff som er naudsynt for å forstå, men kjent for fagfeller i same forskingsfront, eller digresjonar og ettertanke til fotnoter, og den andre referansar. Her har eg ikkje sterke meiningar. Det eg ikkje liker er to halve litteraturlister, dei er ikkje lesbare, då vil eg heller lage ein separat artikkel som bibiliografi. Trondtr (diskusjon) 4. april 2020 kl. 14:49 (CEST).
Til sjuande og sist er det viktigaste at ein legg inn kjelder på ein forståeleg måte. I ein artikkel du sjølv skriv frå botnen av må du sjølvsagt gjera det du meiner er rett (og nei, det er ikkje gjort noko vedtak som gjeld deg eller nokon annan). Ein bibliografi under Kjelder kan sjølvsagt også omfatta kjelder du ikkje har referert til direkte, så eg vil framleis oppfordra til å gjera denne kjeldebruken eksplisitt. Sidan slike kjeldelister ofte kan bli lange (og ikkje berre inneheld dei nyttigaste verka), kan det også vera kjekt med ei utvald liste under Bakgrunnsstoff. --Ranveig (diskusjon) 4. april 2020 kl. 14:59 (CEST)
@Trondtr. Eg har ikkje noko problem med at Trondtr gjer ting på sin måte, i "sine" språkartiklar, for dei neste tiåra. (På den måten så får du et avsnitt som er fullstendig, etter ditt syn.)
(Tallmessig så er ikke dine artikler, noe stort unnatak/unntak fra resten av dei Hundre-tusen-pluss artiklar her.)
"Lex Trondtr"? Kall det hva du vil, at folk her er nøgde med dine språkartiklar. Helsing Sju hav (diskusjon) 4. april 2020 kl. 15:07 (CEST)
Ein bør referera til all literatur ein har henta informasjon frå, og då treng ein ikkje å dela opp. Alt bør då hamna under overskrifta «Referansar». Om ein har med ei bibliografi bør dette vera literatur ein ikkje har henta informasjon frå, men som likevel kan vera av interesse for lesarane. Men eg er samd med Sju hav i at ein helst ikkje bør dela opp. Det ser rotete ut. Sigmundg (diskusjon) 4. april 2020 kl. 15:46 (CEST)
Min konklusjon: La Trondtr få det eine avsnittet "udelt", og mest mulig slik han vil, i språkartiklane hans; i dei andre beslekta avsnitta, så prøver vi å ha mest mogleg "business as usual" (eller vanlege wiki-greier).
Det kan også vurderes å ha "unntak-avsnittet"/ heilheit-avsnittet heilt til sist i artikkelen, men det kan man evt. vurdere seinare. Helsing Sju hav (diskusjon) 4. april 2020 kl. 16:33 (CEST)
Grunnen til at det er separate bolkar er dels historisk og dels praktisk. Utvidinga mw:Extension:Cite blei tilgjengelig etter at folk hadde skrive nokså mange artiklar, og så er det aldri rydda i dei tidligare bolkane. Utvidinga er også lagd slik at den ikkje handterer herrelause referansar, det vil si referansar uten referansemerke. Det er mulig å sette inn slike rett i referanseelementet, men om dei ikkje brukast så kjem det ei feilmelding. Det er ingen stor jobb å endre dette, men da bør det nok knyttast opp mot ei konkret bestilling frå eit prosjekt. Eg trur det er ein god ide, men eg veit også at enkelte er imot ei slik endring. — Jeblad 7. april 2020 kl. 10:18 (CEST)

Siden bokmålsversjonen er nevnt over, kan nevnes at jeg selv foretrekker å gjøre det som vist under, både der og i mine fåtallige bidrag her på nn:

 • Verk(liste) - dersom det er naturlig i den aktuelle artikkelen (i forfatterbiografier har jeg dessverre ofte brukt Bibliografi i stedet. Ikke bra.)
 • Kilder - stoff som jeg har lest og brukt
 • Litteratur (Bibliografi er like bra) - stoff som jeg ikke nødvendigvis har lest, men som er sentral for temaet og som de som ønsker kan bruke til be-/avkreftelse av påstander i artikkelen (litteraturlista kan inneholde stoff som direkte motsier påstander i artikkelen)
 • Eksterne lenker (men Bakgrunnsstoff er bedre, spesielt siden vi da ikke binder oss til lenker)
 • Referanser
 • Noter (av latskap havner de dessverre oftest under Referanser)

Rekkefølgen er ikke det viktigste, men jeg synes det er en leservennlig og logisk rekkefølge ved at kildematerialet avspeiler rekkefølgen ingress før brødtekst. Altså Kilder (oversikt) først, deretter Referanser (detaljer). Dette er ikke ment som et oppfordring til etterfølgelse, bare som en forklaring på systemet. --Kaitil (diskusjon) 5. april 2020 kl. 09:02 (CEST)

Herrelause referansarEndra

Lagar ein ny tråd av di den ikkje høver under #Korleis handsame kjelder og bibliografi?

Me kan be om ei endring av mw:Extension:Cite slik at herrelause referansar tas med istaden for å gje ei feilmelding. I praksis vil ein gjere dette slik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<ref>Her er ei brukt kjelde</ref><ref>Her er ei anna brukt kjelde</ref>

== Kjelder ==
<references>
<ref>Her er ei ubrukt kjelde</ref>
</references>

Når dette skrivast ut så kan det sjå ut slik (litt avvik, det er en illustrasjon)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.[1][2]

Kjelder
 1. ^ Her er ei brukt kjelde
 2. ^ Her er ei anna brukt kjelde
 • Her er ei ubrukt kjelde

Eg meiner at ei slik endring er fornuftig, og at det gjev ein betre arbeidsflyt. Ein set inn kjelder, og dernest kan ein sette inn konkrete stadar kor ein nyttar desse kjeldene. Da må ein også namngje referansane, men eg ser ikkje på det som noko stort problem.

Skal me be om at ei slik endring blir gjort? — Jeblad 7. april 2020 kl. 10:43 (CEST)

Eg forstår ikkje heilt systemet ditt. Tenkjer du ei liste med kjelder i form av fotnoter (evt. i blanding med tradisjonelle fotnoter), som viser til ein bibliografi:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua[1] Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. [2]

Kjelder
 1. ^ Aikio 2004.
 2. ^ Korhonen 1981.
 • Her er ei ubrukt kjelde
Bibliografi
 • Aikio, Ante 2004 An essay on substrate studies and the origin of Saami, i Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen: Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag, Nyfilologiska föreningen, Helsinki.
 • Aikio, Ante 2006: On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory SUSA/JSFOu 91:9-55.
 • Korhonen, Mikko 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki: SKS.

.... eller tenkjer du deg eit system av typen nedanfor, der du slår saman fotnotelista og bibliografien til ei liste Kjelder:

... aliqua[1]Ut enim ad minim (...) consequat. [2]

Kjelder
 1. ^ Aikio, Ante 2004 An essay on substrate studies and the origin of Saami, i Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen: Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag, Nyfilologiska föreningen, Helsinki.
 2. ^ Korhonen, Mikko 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki: SKS.
 • Aikio, Ante 2006: On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory SUSA/JSFOu 91:9-55.

Ein fordel med å ha to lister er at den eine kan vere alfabetisk og den andre ordna etter rekkjefølgja i teksten. Med ei liste ordna med <references /> vil det i alle fall bli ordna etter teksten. Eit døme på ein slik artikkel ser for meg ut til å vere artikkelen Matematikkens historie på bokmålswikipediaen. Det er eit system eg kan leve med. Trondtr (diskusjon) 7. april 2020 kl. 19:06 (CEST).

(Jeg er for at man ogso skal ha ein alfabetisk liste. (Ideelt sett så burde man kunne endre mellom Kronologi og "Alfabetisk orden" og "Omvendt kronologi" - slik som i en tabell; det er neppe aktuelt inntil vidare.)
(Viss dere vedtar et opplegg som Trondtr ikkje liker spesielt godt, då trur eg at vi kan tape på det. Derfor
trur eg at uansett, bør utfallet bli bli at Trondtr får gjøre som han vil med sine artiklar inntil vidare. Og så finner vi ein eller flere gode måter på å løse referanse-dilemma i dei titusenvis av andre artiklane.) Sju hav (diskusjon) 7. april 2020 kl. 19:28 (CEST)
Sju hav: Hva Trondtr gjør eller ikke gjør i noen av sine artikler tror jeg ikke vi skal gjøre til tema i denne tråden. Gjør vi det så klarer vi ikke å løse det spesifikke problemet beskrevet i denne tråden. Det har med avgrensing av problemet til hva som konkret er løsbart her og nå.
Trondtr: Rent teknisk så tenkte jeg at det vi kaller «litteratur» på nowiki og tildels litt uspesifikt «kilder» kan flyttes inn i referanselista. (Dvs Trondtr sin siste form.) Den blir da sitering (i engelsk forstand) og litteratur. Siteringene vil få notemerke i teksten og tilsvarende i lista, mens litteratur vil mangle en slik (jeg har bare brukt et kulepunkt). Ordningen av litteratur tenker jeg at blir den samme som skribentene velger, det blir ingen ekstra sortering. Hvis både siteringer og litteratur er i samme lista så kan det lages en funksjon for å sortere dem, men dette må bli et separat ønske.
Antakelig vil den eksisterende koden tillate at en lager to references hvor en har gruppa litterature. (Dvs Trondtr sin første form.) Da kan en sette inn sine egne overskrifter. Jeg tror ikke det er lurt å sette inn overskrifter via references, dette gjør tag-funksjonen unødig komplisert. Det kan også utløse et vedlikeholdsbehov i eksisterende artikler. — Jeblad 7. april 2020 kl. 21:24 (CEST)
(Viss dere ikkje har ein demo-artikkel (for kvar hovudide), då tror eg avstemminga berre kommer til å telle sirka 5 personar. (Det er ikkje alle skrivebords-ideer som alle gidder (eller klarer) å sette seg godt nok inn i.) )
Eg er halvegs positivt innstillt, til det heile. Så lenge det fins ein slags "opt out"-mulighet, for den individuelle brukar. (Viss nokon kan omsette "opt out", til norsk daglegtale på under to tusen ord, så er det fint.) Sju hav (diskusjon) 7. april 2020 kl. 21:39 (CEST)/ Sju hav (diskusjon) 7. april 2020 kl. 21:43 (CEST)
Sju hav: Jeg har forståelse for at du ønsker alternativer, men mitt opprinnelige forslag er én konkret løsning på et problem. Denne er nokså triviell å implementere, mens alternativene du foreslår er ikke-trivielle. (Jeg vet ikke engang om det er mulig å få til "opt out" på parserens funksjoner, og hva som da vil bli resultaerende wikikode.) Hvis du vil legge arbeid i å skrive et prosjektforslag, så må du gjerne gjøre det, men det er utenfor rammene av det jeg har foreslått. — Jeblad 7. april 2020 kl. 21:54 (CEST)
"triviell å implementere", skriv Jeblad.
Men om det blir "trivielt" å forholde seg til implementeringen/ bruken, er kanskje ikkje forklart godt nok. (@Sigmundg: Er hele greia forklart godt nok? Eg er usikker på det, for no.) Sju hav (diskusjon) 7. april 2020 kl. 22:04 (CEST)

Eg fann (og finn) det litt vanskeleg å seie for eller mot Jeblad sitt framlegg, i og med at eg ikkje forsto kva han meinte. Wikipedia har eit system for fotnoter, <references />, som vi kan bruke til ting vi ikkje vil ha i brødteksten, enten det no er litteraturreferanse eller det er drøftingar for spesielt interesserte. Spørsmålet er så om vi skal ha ei liste med litteratur i tillegg. Nei, forstår eg no Jeblad (dvs. han vil ha ei liste). Ja, to lister, ei fotnoteliste og ei med litteratur (dels vist til og dels brukt for å skrive teksten), seier eg, og viser til artikkelen Matematikkens historie (referanse ovafor). Eg starta diskusjonen ut med dømet Samisk språkhistorie, der det er tre lister (ei liste over litteratur vist til i teksten og ei full litteraturliste). Eg veit ikkje om nokon eigentleg vil ha det slik. Så kan det vere andre lister (eksterne nettsider, osb, som vist til ovafor, det kan vere heilt greitt, men eg legg dei til side her). For meg ser dat ut til at det beste er å bruke ei fotnoteliste (på ulike måtar, som vanleg) og ei litteraturliste med i hovudsak litteratur sitert i teksten, men også med anna relevant litteratur. Blir det for mykje av den siste typen litteratur så den første druknar kan ein separat bibliografisk artikkel vere eit alternativ. Trondtr (diskusjon) 8. april 2020 kl. 00:07 (CEST)

Jeg sier ikke en skal gjøre som jeg foreslår, jeg sier at en kan gjøre det. Hvis en gjør det slik så så får litteratur en naturlig plass i referanseseksjonen (jeg tror at det du kaller fotnoteliste er referanser, det er brukt slik 21 ganger) og en får ikke feilmeldinger om en henvisning mangler et referansemerke. Største fordelen tror jeg er at det gir en bedre arbeidsflyt, og at en unngår de litt kunstige referansemerkene som kun brukes for å beholde en kilde. Uansett, tror dere får diskutere ferdig først, det er for mange uklare og arbeidskrevende ønsker. — Jeblad 8. april 2020 kl. 03:40 (CEST)
 •   For, det verker som ein god idé som kan gjera referansane litt ryddigare. --Ranveig (diskusjon) 7. april 2020 kl. 18:31 (CEST)
Det er uklart kva det vert stemt over. Om ein skal ha ei avstemming bør ein starta med å setta opp klåre alternativ. Eg stemmer for berre ei liste, men overskrifta «Referansar», slik som i artikkelen 78-plate. Sigmundg (diskusjon) 7. april 2020 kl. 21:17 (CEST)
Jeg har ingen alternativ, det var kun et forslag om en mindre tweak. — Jeblad 7. april 2020 kl. 22:02 (CEST)
Kan tweak-en (eller den lille innstillingen), tilbakestillast viss det blir misnøye når/viss tweak-en kommer i bruk? Sju hav (diskusjon) 7. april 2020 kl. 22:07 (CEST)
Forslaget er berre å gjera det slik at det ikkje kjem feilmelding når ein oppgjev ein referanse mellom references-taggane som ikkje er brukt i teksten. Alternativet er status quo, som er å få feilmelding. --Ranveig (diskusjon) 8. april 2020 kl. 08:13 (CEST)
Den sørlege krona#Kjelder er eit døme på feilmelding eg kom over nett no. --Ranveig (diskusjon) 8. april 2020 kl. 15:02 (CEST)
 •   For. Eg har sett på (kildekoden til) artikkelen Den sørlege krona#Kjelder, og eg kan ikkje se at nokon må endre sine redigerings-mønstre eller -metode, med dette forslaget/ framlegget. M.a.o. kan alle fortsette å redigere slik ein alltid har gjort. Sju hav (diskusjon) 8. april 2020 kl. 15:41 (CEST)/ Sju hav (diskusjon) 8. april 2020 kl. 22:47 (CEST)

Nokre kommentarer her, for å ikkje forstyrre den viktige gjennomgangen til Jeblad og TrondtrEndra

Det eineste nye kravet som bør komme ut av dette, om nokon, er titlene på avsnitta som me skal bruge.
(At ein seier at "Fint om du prøver å bruge dette nye systemet, men viss det ikkje passer for deg, så er det ikkje noko å stresse over"

bør vera greit.)
Dessuten, vær så snill og ta ein eksisterende artikkel (eller eksisterende arbeidsside), for å vise dei fleire enn 2 alternativa.

Ein demo (av ein slags dynamisk wiki-side) seier meire enn tusen ord!. Helsing Sju hav (diskusjon) 7. april 2020 kl. 19:14 (CEST)/ Sju hav (diskusjon) 7. april 2020 kl. 19:30 (CEST)

Kommentar til Sigmundg sitt innlegg (7. april 2020 kl. 21:17). Du har et godt poeng. (Eg kan t.d. ikkje utelukke at det blir bittelitt grann vanskelegare (eller meire "teknikk involvert", for) å redigere. Sju hav (diskusjon) 7. april 2020 kl. 21:31 (CEST)

Wikidata list og ListeriaBotEndra

Har modifisert Wikidata list (og Wikidata list end, Wikidata list menu, og Wikidata list documentation) og omsett hjelpesida Hjelp:Wikidata liste. Hjelpesida er ikkje heilt ferdig. Den har døme på Hjelp:Wikidata liste/Nasjonalparkar i Noreg.

I kva grad de ønsker å bruka tabellar produsert av ListeriaBot må nok dere sjølv avgjera, eg har berre sett opp og tilpassa malverket. Det er ein diskusjon på w:no:Wikipedia:Tinget#Listeboks for gode lister, og der vil det nok komma ein del argument både for og imot løysinga.

Eg kjem til å legga inn ein tilleggsfunksjon for å gjera det litt enklare å finna riktig element og fråsegn, men denne er ikkje heilt klar, og må flikkast på. — Jeblad 8. april 2020 kl. 02:20 (CEST)

Editing news 2020 #1 – Discussion toolsEndra

8. april 2020 kl. 21:25 (CEST)

Støy i siste endringerEndra

Det ble vel en del støy i siste endringer pga opprydding etter endringer i en utvidelse. Tror ting stort sett skal fortsette som tidligere. — Jeblad 17. april 2020 kl. 01:38 (CEST)

Nyhetsbrev fra Wikimedia NorgeEndra

Jon Harald Søby (WMNO) 28. april 2020 kl. 19:22 (CEST)

Den pågående rebranding-prosessen har nå 41 «for» og 400 «imot». Jeg kan ikke se hvordan dette kan bli gjennomført. — Jeblad 30. april 2020 kl. 00:06 (CEST)

Definisjon av frie kulturelle verkEndra

Hei! Eg har laga ei nynorsk omsetjing av «Definisjonen av frie kulturelle verk», og lurar på om nokon her kunne hjelpe til med å korrekturlese ho. Eg blir veldig takksam om nokon har mogelegheit. :-) Jon Harald Søby (diskusjon) 30. april 2020 kl. 16:17 (CEST)

Hei! Eg har lese gjennom og retta det eg kom over av småfeil. Eg ser at du har brukt mest e-infinitiv, så eg gjennomførte det i teksta. Har endra litt på teksta eit par stader for å få betre flyt i ho. Tynnoel (ordskifte) 3. mai 2020 kl. 10:52 (CEST)
Vakkert! Tusen takk til både Tynnoel og Ranveig for god korrektur! Jon Harald Søby (diskusjon) 4. mai 2020 kl. 13:19 (CEST)

Wikistipend, søknadsfrist 20. maiEndra

Minner om søknadsfrist for wikistipend den 20. mai. Alle bidragsytere til de ulike Wikimedia-prosjektene kan søke om et stipend. Maks søkesum er kr 8 000,- Stipendet skal brukes til å gjennomføre aktiviteter som støtter opp om ett eller flere av Wikimedia-prosjektene. Du søker enkelt på denne siden. --Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 18. mai 2020 kl. 14:09 (CEST)

Førehandsvisning med formateringsfeilEndra

 
Skjermskot av førehandsvising med formateringsfeil: Kjartan Fløgstad

Det ser ut som om Mal:Fødd og ein del andre slike malar krasjar med funksjonen for førehandsvisning. Når det skjer så blir teksten formatert i monospace, fødselsdato forsvinn, og det blir skutt inn ekstra linjeskift og innrykk. Teksten feiltolkast som førehandsformatert.

Feilen kjem av at ein parentes manglar i wikiteksten, sjølv om den er der i malen. Koden for førehandsvisninga forventar å finne den, og når den manglar prøver den å gjere det beste ut av det. I dette tilfellet er ikkje resultatet så bra.

Den enklaste løysinga er å fjerne parantesen og sette dei rett i wikiteksten. Eit alternativ er å be om ein fiks på problemet frå utviklarane, men det kan ta tid. Om oppførselen kjem av spesifikke problem på andre prosjekt så er det ikkje gitt at problemet lar seg løyse.

Endre malen(e), eller håpe på ein fiks frå utviklarane? — Jeblad 19. mai 2020 kl. 22:27 (CEST)

Ja, dette har vore eit problem ei stund som også skjer i Visual editor. Det gjeld Mal:Levde, Mal:Levde-lua, Mal:Fødd, Mal:Fødd-lua og Mal:Død. Problemet er blitt diskutert på Maldiskusjon:Fødd-lua, som også nemner ei phabricator-rapportering. Det ser ikkje ut til å vera interesse for å retta opp i dete blant utviklarane, og testversjonar av malar utan parantes har verka godt, så eg trur at å endra malen er den enklaste løysinga. --Ranveig (diskusjon) 20. mai 2020 kl. 09:08 (CEST)
Stengte T223682 som duplikat, men burde vært den jeg åpnet. Sorry til Njardarlogar, ikke meningen å neglisjere hans rapport.
Skal starte en opprydding så fort jeg blir ferdig med en annen botjobb. — Jeblad 20. mai 2020 kl. 13:46 (CEST)
Mal:Fødd[1], Modul:Fødd[2], Mal:Levde[3], Modul:Levde[4], Mal:Død[5] er endra, og artiklane oppdaterte. (Spesial:Bidrag/Jeblad (bot)) — Jeblad 20. mai 2020 kl. 15:03 (CEST)
Kjempebra. Kjem du til å ta dei andre malane etterkvart også? --Ranveig (diskusjon) 21. mai 2020 kl. 08:36 (CEST)
Litt av ein jobb. Det er sikkert lurt for alle å halda auge med nye biografi-artiklart i tilfelle ikkje alle brukarar har fått med seg endringa i systemet. --Ranveig (diskusjon) 22. mai 2020 kl. 14:35 (CEST)
Det er identifisert eit problem i parsoid, ein parsar som brukast av VisualEditor og StructuredDiscussions (tidligere Flow). Om dette rettast (dette er utanfor nnwiki) så kan tidligare variant med parantesar i malar og modular leggast tilbake. — Jeblad

Har du bruk for tilgang til Retriever eller avisen Ávvir for wiki-redigeringer?Endra

Den 22. mai fordeler Wikimedia Norge 6 tilganger til Retriever på nytt, men også tilganger til den samiske avisen Ávvir. Hvis du er en aktiv bidragsyter og har bruk for tilgang kan du sette deg opp på liste på denne siden. Påloggingsinfo sendes ut 25. mai. --Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 20. mai 2020 kl. 12:30 (CEST)

Alfabetisering i kategoriarEndra

Eg la nettopp merke til at den alfabetiske sorteringa i kategoriar endar med Å, Ø, Æ (sjå t.d. Kategori:Norske forfattarar). Bokmålswikipedia har rett norsk sortering, men eg kunne ikkje finna ut korleis dei har fått det til. Nokon som veit? @Jeblad:? --Ranveig (diskusjon) 25. mai 2020 kl. 14:30 (CEST)

Eg trudde dette var retta, men nå er det meldt inn på Phabricator. — Jeblad 25. mai 2020 kl. 15:03 (CEST)
Jepp, då var det ordna. Mange takk! --Ranveig (diskusjon) 26. mai 2020 kl. 15:26 (CEST)

Manglande interwikilenkjerEndra

På nye artiklar, der Wikidata-lenkjer ikkje er lagt til enno, har seksjonen på venstre side for å leggje til Wikidata-lenkja forsvunne. Er det berre hos meg det skjer? Etter lenkja er lagt til, på andre meir tungvinte måtar, så dukkar lenkjene opp.. --Frokor (diskusjon) 26. mai 2020 kl. 20:19 (CEST)

Eg fekk opp "Legg til lenkje" med ein gong då eg oppretta Narada nett no. --Ranveig (diskusjon) 26. mai 2020 kl. 20:29 (CEST)
Rart. Eg får det ikkje opp. Har logga av og på igjen. Same i Firefox og Chrome. --Frokor (diskusjon) 26. mai 2020 kl. 20:39 (CEST)
Eg hadde tenkt på at slike funksjonar av og til blir seint (eller aldri) lasta om ein har ein treig datamaskin eller nettlesar (har opplevd dette på Wikidata), men det verker jo ikkje å vera tilfellet her. --Ranveig (diskusjon) 26. mai 2020 kl. 21:22 (CEST)
Tenkjer dette gjeld alle artiklar som saknar interwiki, ikkje berre nye. Får ikkje opp noko på Storøya på Tustna. --Njardarlogar (ordskifte) 27. mai 2020 kl. 19:27 (CEST)
Eg trur dette kan ha noko med stilarket Vector å gjera. Eg plar bruka Monobook. Då eg bytta til Vector forsvann lenkja. Eg gjorde ei endring på dette stilarket 13. mai, men kan ikkje sjå at det skulle ha øydelagt noko? --Ranveig (diskusjon) 27. mai 2020 kl. 20:08 (CEST)
Fann problemet på Bokmåls- og Engelsk Wikipedia òg. Men på mediawiki.org kan eg framleis leggja til lenkjer i venstre marg med Vector som stilark. --Ranveig (diskusjon) 27. mai 2020 kl. 22:10 (CEST)
Det kan ta litt tid før dette løses, men det jobbes med saken! (test) — Jeblad
Verker vera i orden no. --Ranveig (diskusjon) 29. mai 2020 kl. 08:43 (CEST)

Tvilsam fjerning av "Akershus" eller "Oppland"?Endra

Er det fleire enn meg som synast at det ikkje er bra å fjerne informasjon om "Akershus" eller "Oppland" frå innleiinga av artiklar om bygder eller tettstader. (Diskutabelt så er det nok slik at mange veit hvor Akershus (i Viken fylke) ligg. Færre veit om Lunner kommune ligg ved svenskegrensa eller ved Geilo, kan ein seie.) Hadde eg vøri frå ein stad i Akershus eller Oppland, så hadde eg kanskje driti i å skrive i ein artikkel om staden min, når ein fjernar "Akershus" eller "Oppland". Eg foreslår at dykk prøver (eller vurderer) å vera litt tilbakehaldne med slik fjerning. Sju hav (diskusjon) 28. mai 2020 kl. 13:48 (CEST)
Dette [6] trur eg er ein grei versjon, viss ein ser bort i frå infoboksen. Helsing Sju hav (diskusjon) 28. mai 2020 kl. 13:51 (CEST)

takt og toneEndra

Eg høyrde ein litt sur tone i dag [7]. Påminnelse: Alle bør nok vurdere om ens egen tone er god nok. Helsing Sju hav (diskusjon) 4. juni 2020 kl. 08:37 (CEST)

KjelderEndra

Artiklar bør ha kjelder, men det bør vera gode kjelder. Ser at mange slenger inn ein referanse til SNL, men ikkje alle artiklane der er gode. Om kjeldene ikkje har ein viss kvalitet er det betre å utelata dei. Sigmundg (diskusjon) 6. juni 2020 kl. 20:39 (CEST)

Ueinig. Ein bør alltid oppgje kvar stoffet i ein artikkel kjem frå. Dersom ei kjelde ikkje er god nok, bør ein bytta henne ut med noko som er betre. --Ranveig (diskusjon) 7. juni 2020 kl. 08:23 (CEST)
Både Sigmundg har rett, og Ranveig har rett, kan ein seie. (Ranveig har endt opp noenlunde på kva eg tenkte, då eg ymta om "elektrisk gangspel". Allikevel har Sigmundg fulgt "vær djerv-instruksen".)
For øvrig har minst ein doktor (i noe språk-greier) her, sagt generelt mye av det samme som Sigmundg.
Eg foreslår at Sigmundg fortsetter å jobbe på sin måte.
Med tid og stund_r håp_r eg å formulere på diskusjonssiden ("Gangspel"), hvilke svakheter den relevante SNL-sida, eventuelt har.

"Nothing more to see here, please move on"? Helsing Sju hav (diskusjon) 7. juni 2020 kl. 13:23 (CEST)
Grunnen til at eg fjerna SNL som kjelde var at eit spel med elektrisk eller hydraulisk drift ikkje er eit gangspel. Eit gangspel er eit spel som vert drive manuelt ved at ein skokk (ofte matrosar) driv spelet ved at dei går rundt det. Eg er samt i at ein bør syna kvar stoffet kjem frå, men ein bør ikkje henta stoff frå artiklar med feil i. Sigmundg (diskusjon) 7. juni 2020 kl. 13:52 (CEST)

Språkparet for nynorsk – bokmålEndra

Teksten frå bokmålsutgåva er kjørt gjennom Apertium og brukt utan endringar!

Det skjer ganske mykje med språkparet for nynorsk – bokmål i Apertium no om dagen. Unhammer gjorde meg oppmerksam på grafen inne på Github [9] som er ganske imponerande! 2 264 commits for Unhammer er imponerande! Og 112 commits for Trondtr er heller ikkje å kimsa av! Vi har litt etterslep, men etter kvart vil dissa endringane bli synleg i vår eiga innhaldsomsetjing, for vi bruker denne motoren. Eit par oppslag om dette prosjektet: Journalisten: Nationalbiblioteket gir enda mer penger til nynorskrobot, Journalisten: Nynorsk pressekontor får penger til nynorskrobot. — Jeblad 11. jun. 2020 kl. 21:59 (CEST)

Apertium og heile omsetjingssystemet er slett ikkje verst no, nei (men endringar av vanlege ord som dette, sine og sitt til detta, sina og sit irriterer ein del). Ifølgje Phabricator er oppdateringa me ba om i 2019 blitt lagt inn. Men «førte» blir framleis endra til «førde» (eg testa med omsetjing av Hermann Schlegel). Er dette verkeleg blitt gjort, kjem det til å skje ein gong, eller kva? --Ranveig (diskusjon) 12. juni 2020 kl. 09:16 (CEST)
Og «1960-årene» blir framleis til «1960-årane». --Frokor (diskusjon) 12. juni 2020 kl. 11:59 (CEST)
Trur Ranveig viser til feil task, denne er for ei nokså mekanisk oppdatering, men det er ikkje så viktig. Viss de finn konkrete ord og vendingar som blir feil så ping Unhammer eller Trondtr, dei vil få beskjed og dei er involverte i Apertium. Det er endå ein god idé å skriva feilmeldingar i Phabricator, men det er like raskt å setja opp ei side med døme på oversettinger som blir feil. Ein skal òg vera klar over at nokon vil ha eit meir radikalt språk, medan andre vil ha eit meir moderat språk. — Jeblad 12. juni 2020 kl. 21:24 (CEST)
Eg prata med Kartik Mistry som driv med infrastrukturen; han seier det berre er «releases» som køyrer i Content Translation. Så eg får nok laga ein ny release (det er eit halvt år sidan sist) :) Viss dokker finn ting som blir feil, så vil eg gjerne høyra om det, men det kan altså vera det er retta i nyaste utgåve, og då blir det fort uoversiktleg og demotiverande å gå gjennom. Så det beste er om dokker først sjekkar på beta.apertium.org om feilen enno er der (bruk heile setningar, ikkje enkeltord). Den beste måten å rapportera på er ei side med ei liste av bokmålssetninga og så kva dokker helst vil sjå (det går og an med github issues for dei som liker det, på https://github.com/apertium/apertium-nno-nob/issues). --Unhammer (diskusjon) 12. juni 2020 kl. 21:59 (CEST)
Feila som er nemnde over (førde, årane) dukkar ikkje opp på apertium.org. Dei har vore rette der sidan 2019, men altså aldri oppdaterte her. Det finst ei prosjektside der ein kan rapportera om manglar. Dersom det er håp om å få dei inn i ein ny «release», så er det kanskje lurt å bruka den. --Ranveig (diskusjon) 13. juni 2020 kl. 08:57 (CEST)
Til åra/årene: Desse er det ikkje lett å disambiguere i fleirtal. Det vå må finne ut av er om Wp-versjonen av apertium er eldre enn apertium.org-versjonen, det må vi sjølvsagt rydde opp i. Det eg ar sett av dei frekvente feila (sit, åra, ..) er at sjølv om dei førekjem alt for ofte, hender det også det blir rett. For desse frekvente feila bør vi med andre ord samle på feilomsetjingane og prøve å finne ting i konteksten vi kan bruke til å lage betre omsetjingar. Trondtr (diskusjon) 15. juni 2020 kl. 00:57 (CEST).
Alle test-tekstar eg har gjort på apertium.org har hatt gode resultat. Alt eg har prøvd med Content translate har blitt feil. Det er Wikipedia som må oppdaterast. --Ranveig (diskusjon) 15. juni 2020 kl. 08:16 (CEST)

Editing news 2020 #2Endra

17. juni 2020 kl. 22:33 (CEST)

Invitation to participate in the upcoming WPWP CampaignEndra

Hello Wikipedians,

This is to invite you to join the WPWP Campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign will run from 1st July 2020 to 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 18. juni 2020 kl. 23:32 (CEST)

"big, bad, bjørnetjeneste"?Endra

Ein toneangivende wikipedia-brukar har endra følgjende to formuleringene (og fleire lignende/ liknande endringer).
Otta er ein by som er kommunesenter i Sel kommune i Oppland i Innlandet fylke.
Fagernes er ein tettstad i dalen Valdres i Oppland i Innlandet fylke.

Eg påstår no at desse to formuleringene kan vera greie.
Kanskje vi kan høyre frå nye wikipedia-brukarar om hva/ kva dei synes om formuleringane (for stadsartiklar som Fagernes og Otta).

(Husk å logge inn; det er mange brukarar som er sjenerte eller har andre hemninger mht./ av omsyn til å svare "ip-adresser".)

Hvis denne meldingen oppfattes som ufin, då kan det vere verdt å klage.
(Omsetting pågår: "big, bad, bjørnetjeneste"). Helsing Sju hav (diskusjon) 22. juni 2020 kl. 00:17 (CEST)

Annual contest Wikipedia Pages Wanting PhotosEndra

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 1. juli 2020 kl. 10:24 (CEST)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement namesEndra

Hei. Apologies if you are not reading this message in your native language. Hjelp til med å setja om til ditt språk if necessary. Takk!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2. juli 2020 kl. 21:42 (CEST)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

List of ambassadors of Norway to KazakhstanEndra

Could someone help me with List of ambassadors of Norway to Kazakhstan? For article: Список послов в Казахстане.Kaiyr (diskusjon) 7. juli 2020 kl. 09:15 (CEST)

The first ambassador from 2010 was Dag Malmer Halvorse. [10]. The current one is Ole Johan Bjørnøy (based in Oslo). [11] I'm afraid I couldn't find out if there have been other ambassadors. --Ranveig (diskusjon) 7. juli 2020 kl. 22:06 (CEST)

Clean up mobile skinEndra

From m:Tech/News/2020/24:

A temporary fix helped wikis make their main pages more mobile friendly. This was in 2012. It has not been recommended since 2017. It will not work after 13 July. Wikis should use TemplateStyles instead. 118 wikis need to fix this. You can read more and see if your wiki is affected. [12]

The mobile main page, the mobile main page without legacy fixes. The two pages should be similar.

The legacy fixes will be removed 13th July (m:Tech/News/2020/26), that means the current main page will not work properly on mobile devices. 46.46.195.58 8. juli 2020 kl. 21:03 (CEST)

I tried the temporary fix, but got an error message. I think we'd better redesign the front page, anyway.
Til alle: Hovudsida bør truleg endrast ein del, ho skal visst til dømes ikkje ha tabellar. Det er sikkert ikkje dumt med ein gjennomgang. --Ranveig (diskusjon) 9. juli 2020 kl. 08:16 (CEST)
Eg har lagt inn ein ny versjon som verkar betre på mobil. --Ranveig (diskusjon) 10. juli 2020 kl. 09:05 (CEST)

Editing news 2020 #3Endra

9. juli 2020 kl. 14:55 (CEST)

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract WikipediaEndra

Sent by m:User:Elitre (WMF) 9. juli 2020 kl. 22:06 (CEST) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement

The Universal Code of Conduct (UCoC): we want to hear from you.Endra

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisEndra

Max Klemm (WMDE) 6. august 2020 kl. 11:13 (CEST)

Automatisk genererte "artiklar" - ein dårleg idé.Endra

Heisann! Det er nokon år sidan eg har vore særleg aktiv her. Eg kikka innom nokon artiklar eg skreiv i si tid, mellom anna denne om Andrej Sannikaw. Eg såg til mi gledelege overrasking at det var ei blå Wiki-lenkje på namnet til kona hans, Irina Khalyp og klikka på den for å sjå kva nokon hadde skrive. Det var ingenting. Der låg det berre eit rart, halv-engelskspråkleg skjema, med teksten "Dette er ei mellombels side som vart oppretta automatisk av di Nynorsk Wikipedia manglar ein artikkel om emnet. Ein vanleg artikkel kjem i staden for denne sida om og når ein artikkel vert oppretta om emnet."

Kva er poenget med dette? "Artikkelen" var ubrukeleg, den gjer absolutt ingen nytte. Men han gjorde at lenkja til Irina Khalyp ikkje lenger var raud. Ei raud lenkje viser for potensielle bidragsytarar at her manglar det ein artikkel. Men når den lenkja brått har blitt blå, utan god grunn, så oppnår ein vel berre å gjera det mindre sannsynleg at det nokon gong vil komma ein artikkel om dette temaet.

Eg meiner denne funksjonen, korleis han no enn fungerer, bør fjernast. --Barend (diskusjon) 18. august 2020 kl. 10:07 (CEST)

Eg har også lagt merke til desse blålenkjene som dukkar opp mange stader. Artikkelen eg har skrive om Mirabai er eit anna døme på ein artikkel der ektefellen har fått blålenkje (og namnet hans er i infoboksen endåtil skrive på eit ikkje-latinsk alfabet som nordmenn flest ikkje kan lesa). Eg skulle difor også likt å vita kva som er tanken bak denne funksjonen. --Lurveleven (diskusjon) 18. august 2020 kl. 16:02 (CEST)

Dette er noko som heiter AboutTopic og blei innført i 2016 som ei prøveordning. Ingen har såvidt eg hugsar hatt noko å seia imot det til no, så det er jo godt med innspel. Eg synest det kan vera nyttig i ein del høve, til dømes for små stader me truleg ikkje vil få artiklar om på ei god stund. Lenkja er ein litt annan blåfarge enn den til vanlege artiklar. Det hadde kanskje vore mogleg å gje ho ein endå meir ulik farge.
Det går også an å få desse namna (som er henta frå Wikidata) inn utan at dei er lenkja til. Når det gjeld namn på framande språk (eller alfabet), blir det slik når Wikidata-elementet ikkje har eit norsk namn (eller eit engelsk). Desse går det an å leggja inn. Men viss det blir for forstyrrande i ein infoboks, går det an å ikkje bruka infoboks, å leggja inn sine eigne opplysingar, eller å leggja inn ein tom parameter som stenger for stoff frå Wikidata. --Ranveig (diskusjon) 18. august 2020 kl. 16:23 (CEST)
Eg sa fra i 2018, at det ikkje var greit med desse ["fæike blå"] lenkene. Sjå "Valg mellom pest, kolera og "wikidata genererte blå-lenker". Sistnevnte bør ikke presenteres som om dem leder til ordinære wiki-artikler".
Njardarlogar sa ogso i frå [13].
(For øvrig så er innlegga (Samfunnshuset), år 2018 ikkje forskriftsmessig arkivert, kan ein seie.) Helsing Sju hav (diskusjon) 18. august 2020 kl. 17:48 (CEST)
Eg ser heller ingen nytte i slike «tomme» artiklar. Det er etter mitt syn betre å ha få gode artiklar enn mange middelmåtige og/eller dårlege artiklar. Sigmundg (diskusjon) 18. august 2020 kl. 19:03 (CEST)
Dersom det er lite stemning for slike lenkjer er det ganske lett å bytta dei ut, ein fordel med malar. Eg har gjort dette for ektefeller på malen knytt til Andrej Sannikaw. Namnet blir synt fram, men lenkjer ikkje til noko. Dersom nokon lagar ein artikkel om henne blir det lenkje. Er dette ei forbetring? --Ranveig (diskusjon) 18. august 2020 kl. 20:07 (CEST)
Eg synes den endringen ser ganske bra ut. Sju hav (diskusjon) 18. august 2020 kl. 20:39 (CEST)
Framifrå framlegg. Sigmundg (diskusjon) 18. august 2020 kl. 21:47 (CEST)

Important: maintenance operation on September 1stEndra

Trizek (WMF) (talk) 26. august 2020 kl. 15:48 (CEST)

Arctic Knot 2021Endra

Sidan 2017 har Wikimedia UK (i år òg med Wikimedia Community Ireland) arrangert den internasjonale konferansen Celtic Knot, som kort fortalt handlar om Wikimedia-prosjekt på små språk. Wikimedia Noreg har delteke i konferansen kvart år, og vi vil arrangere han i Tromsø til neste år, for første gong utanfor Dei britiske øyane, og har i samband med det gitt han namnet Arctic Knot (i og med at vi ikkje er så keltiske her på berget). For å få pengestøtte frå Wikimedia Foundation til konferansen er det ei standardisert spørjeundersøking vi må sende ut – eg hadde difor sett stor pris på det viss du har moglegheit til å svare på spørjeundersøkinga før helga. Og viss nokon har lyst til å involvere seg i den første internasjonale Wikimedia-konferansen nord for Polarsirkelen, så kontakt gjerne meg eller Astrid! Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 1. september 2020 kl. 11:51 (CEST)

Nyhetsbrev fra Wikimedia NorgeEndra

Jon Harald Søby (WMNO) 1. september 2020 kl. 14:50 (CEST)

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)Endra


Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 3. september 2020 kl. 11:49 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Berekning av alder (II)Endra

Sjå også Wikipedia:Samfunnshuset/Arkiv/2019#Berekning av alder

Eg blei fyrst nå nylig oppmerksam på at Mal:Age var forsøkt brukt i Mal:Fødselsdato og alder, og at ein feil oppstod som fylgje av at argumentane er annleis. Eg har sett inn riktig malkall,[14] så nå skal det fungere om ikkje nokon bruker månadsnamn i kallet. Om litt skal eg skrive dokumentasjon.

Det som er spesielt med Mal:Age er at alderen blir berekna på nytt i nettlesaren, og at er den feil så blir den korrigert. Det gjer at alderen tilsynelatande oppdaterast dagleg, sjøl om artikkelen ikkje er oppdatert (rendra) på fleire veker eller til og med månader.

Om nokon vil sjekke om dette fungerer, så kan artiklar frå søket hastemplate:"Fødselsdato og alder" incategory:"Fødde den 30. juli" brukast. Desse skal ha riktig dato om Mal:Age brukast og tilleggsfunksjonen er aktiv. Om den ikkje er aktiv så vil den gamle berekninga av alder henge igjen, frå dagar og opp til fleire månader.

Merk at fordi Mal:Fødselsdato og alder [15] er endra så vil alle artiklar funne av det nemnde søket væra riktige i dag. Det same gjeld alle biografiar som bruker Mal:Infoboks biografi [16]. Alle med denne infoboksen har nå alder påførd, sjå til dømes Knut Hamsun.

Det kan oppstå ein situasjon kor det ikkje er samsvar mellom nettleserens klokke og serverens, og da bruker nettleseren si eiga berekna alder. Ei løysing er å berekne alder utifrå UTF, men då går det norsk tid ein time eller to før fødselsdagen oppdaterast. Fordelen er at me unngår flicker. Utan at me justerar fødselsdato for tidssone er dette godt innanfor feilmarginen. Dvs veit me ikkje tidssona (fødestaden), eller vel vi å ikkje rekne denne inn, så er feilmarginen ±1 døger og da er en feil på eit par timar uvesentleg. — Jeblad 3. september 2020 kl. 19:32 (CEST)

Det ser godt ut. Eg har gjort ei endring som gjer at den utrekna alderen blir vist fram ved dødsdatoen der nokon er døde, og ikkje ved fødselsdatoen. Synest dette er lettare å skjøna. --Ranveig (diskusjon) 4. september 2020 kl. 15:33 (CEST)

Hei, infoboks biografi reknar i somme høve ut at døde personar ikkje er døde, men temmeleg gamle, f eks Henrik Kaarstad og Daan de Lange. Eg forstår ikkje stort av dette. Her er vel dermed noko som må fiksast, eventuelt også i form av eit lynkurs til meg og andre? --Egil Arne (diskusjon) 17. mai 2021 kl. 21:09 (CEST)

Eg fekk ikkje opp problemet i Firefox, men det dukka opp i Microsoft Edge (som liknar Chrome). Det såg ut som om alderen blei rekna ut rett først, men så blei feil utrekning (der det blei rekna ut som om dei framleis var i live) lagt inn i staden. No har eg tatt ut ein span-tagg i Mal:Age, og det ser ut til å ha fiksa problemet utan å innføra noko nytt - får me håpa. --Ranveig (diskusjon) 18. mai 2021 kl. 16:51 (CEST)

Sensur i artikkelen "Koronavirusutbrotet i 2019–2020"Endra

Malen med Covid19-smitta, blir for tiden fjerna frå
Koronavirusutbrotet i 2019–2020.
Administrator har gjort det, utan rettferdiggjøring i form av endringskommentar/ redigeringskommentar. 89.8.162.139 4. september 2020 kl. 15:31 (CEST)

Forklaring. Dei fleste landa i tabellen er ikkje blitt oppdatert på lang tid. Det gjev ikkje meining å samanlikna slike tal, og passar heller ikkje med nøytralitetsprinsippet til Wikipedia. --Ranveig (diskusjon) 4. september 2020 kl. 15:38 (CEST)
Ei løysing: Ein skjuler (eller fjerner) frå tabellen - det som er utdatert. 89.8.162.139 4. september 2020 kl. 15:59 (CEST)

Invitation to participate in the conversationEndra

Wiki of functions naming contestEndra

29. september 2020 kl. 23:22 (CEST)

Sortering av Aa som ÅEndra

Det ser ut til at titlar som byrjar med Aa no automatisk blir sorterte under Å (døme: Aalsmeer i Kategori:Byar i Noord-Holland, tilsvarande i no:Kategori:Kommuner i Noord-Holland). Eg vil tru dette er ei ny endring, for tidlegare har me sortert slike namn manuelt når dei skal sortera under Å. Er det nokon som veit korleis me kan sortera nederlandske og liknande namn rett att, under A? Går det an å reversera siste endring i systemet? @Jeblad: har kanskje ein idé etter tidlegare erfaring. --Ranveig (diskusjon) 7. oktober 2020 kl. 11:54 (CEST)

På norsk skal de aller fleste forekomster av «aa» sorteres som «å» (Store norske leksikon: aa) mens noen ganske få skal sorteres som «aa». Fritt fra minnet (er ikke sikker på om jeg husker rett) så er det under en femtedel av alle forekomster av personnavn som skal til «aa», resten skal til «å». Dvs at det er enklere å fikse det som skal sorteres på «aa» enn det som skal sorteres på «å». Tidligere var prosjektet satt opp med en standardsortering som plasserte en god del bokstaver feil (se Wikipedia:Samfunnshuset#Alfabetisering i kategoriar) mens det nå skal være rett i de aller fleste tilfellene.
Den vanlige måten å kode «aa» i kategorier på delprosjekter hvor disse reglene er i bruk, er som A&shy;achen (shy – Soft hyphen). I de fleste sammenhenger vil dette bli vist frem som «A­achen». Jeg har tidligere påpekt ovenfor utviklerne at dette er feil, og at en annen entitet burde vært lagt inn for dette formålet (zwj – Zero-width joiner), men jeg tror ikke det vil bli gjort. Stort sett går det greit å bruke shy, Det er kun når det er mange kategorier at det av og til dukker opp en ekstra bindestrek.
Det er en god stund siden endringen ble lagt inn, men dere kan be om at den rulles tilbake om dere ønsker det. Da vil dere få tidligere alfabetisering med feilene beskrevet i tråden ovenfor, hvis dere ikke får noen til å skrive egne regler for dette delprosjektet.
Merk at jeg ikke lengre er aktiv. Skal dere nå meg så må dere nok sende en epost, det holder ikke med mentions. — Jeblad 7. oktober 2020 kl. 15:57 (CEST)
Takk for svar. Kanskje det beste då vil vera manuell sortering av Aa-titlar som ikkje skal vera Å. Dei er vel enkle nok å finna her. --Ranveig (diskusjon) 7. oktober 2020 kl. 16:25 (CEST)

Wikinobel 2020Endra

Hei! No på fredag kunngjer Nobelkomiteen Nobels fredspris for 2020, og Wikimedia Noreg ønskjer derfor å invitere alle til den årlege skriveverkstaden Wikinobel… Vi plar å ha eit fysisk arrangement ved Nobels fredssenter i Oslo, men på grunn av smittesituasjonen i Oslo gjer vi alt online i år. Vi har oppretta ei Telegram-gruppe på https://t.me/wikinobel som ein kan bli med i (gruppa er allereie aktiv), og frå kl. 10 til 14 sit vi òg og pratar på Google Meet på den vanlege Wikitreff-adressa, https://wikitreff.wikimedia.no/. Eg vonar at nokon har tid og mogleik til å bli med! Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 7. oktober 2020 kl. 15:50 (CEST)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubricEndra

Hei. Apologies if you are not reading this message in your native language. Hjelp til med å setja om til ditt språk.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Takk! Qgil-WMF (talk) 7. oktober 2020 kl. 19:17 (CEST)

Wikimedia Norgga ođasreiveEndra

Jon Harald Søby (WMNO) 20. oktober 2020 kl. 11:56 (CEST)

Important: maintenance operation on October 27Endra

-- Trizek (WMF) (talk) 21. oktober 2020 kl. 19:10 (CEST)

Innspel om arbeidet til Wikimedia Norge for dei neste åraEndra

Wikimedia Norge arbeider for at all kunnskap skal bli fritt tilgjengeleg på Wikipedia og dei andre Wikimedia-prosjekta. Vi arbeider for å gjere kunnskap fri og tilgjengeleg for alle gjennom å støtte opp om bidragsytarar på Wikipedia, ved institusjonssamarbeid og kursverksemd. Dei siste åra har Wikimedia Norge konsentrert arbeidet sitt til to område:

 • Å gje støtte til ulike bidragsytarar, både privatpersonar, institusjonar og organisasjonar.
 • Å auke mangfaldet blant bidragsytarar til Wikimedia-prosjekta.

Dette ønskjer vi å halde fram med, men samtidig utvide til å dekke også skeiv historie innanfor mangfaldsarbeidet, og kanskje jobbe noko mer internasjonalt.

Vi ønskjer oss veldig gjerne innspel om arbeidet vårt! Les meir om kva vi jobbar med, kva vi har lyst å jobbe med dei neste åra, og kom med dine innspel på diskusjonssida til strategien vår frå 2018 til 2022. Alternativt kan du sende meg ein e-post: sigrun@wikimedia.no.

--Sigrun (diskusjon) 27. oktober 2020 kl. 13:11 (CET)

SI einigar på WikidataEndra

Eg treng eit innspel om korleis eg skal legge inn etikettane for SI einingar på Wikidata (175 stk). Skal eg skrive kubikkmeter (Q25517) SI eining for volum eller berre kubikkmeter (Q25517) eining for volum Mvh --Pmt (diskusjon) 5. november 2020 kl. 20:06 (CET)

Både «SI-eining for volum» og «eining for volum» er rette skildringar. Eg ville følgd den engelske skildringa, så i dette høvet ville det vore SI-eining. --Ranveig (diskusjon) 6. november 2020 kl. 08:35 (CET)
Takkar, då bruker eg SI. Mvh --Pmt (diskusjon) 7. november 2020 kl. 11:51 (CET)

Wiki of functions naming contest - Round 2Endra

5. november 2020 kl. 23:10 (CET)

Update to ICU Unicode libraryEndra

Trizek (WMF) 16. november 2020 kl. 15:53 (CET)

Wikidata er tema når Wikimedia Sverige arrangerer Wikipediadagen 2020 lørdag 21.novemberEndra

De skriver: "Vad kan stora mängder öppna data egentligen göra för skillnad i samhället? Hur kan vi förstå vår omvärld bättre genom att strukturera den kunskap vi har? Och hur skapar vi hållbar utveckling genom att lägga in objekt i en databas?

Allt detta kommer vi att prata om när Wikimedia Sverige bjuder in till vår första digitala Wikipediadag, på temat “hållbar utveckling med hjälp av Wikidata”."

Arrangementet foregår altså lørdag 21.november, 09.30-14.00.


Les mer om arrangementet her. Klikk her for livestream på youtube. --Mali Brødreskift (WMNO) (diskusjon) 20. november 2020 kl. 11:53 (CET)

Community Wishlist Survey 2021Endra

SGrabarczuk (WMF)

20. november 2020 kl. 19:11 (CET)

Wikitreff i dag (25. november)Endra

Eg beklagar sein melding. Om ein dryg halvtime (kl. 17:00) startar årets siste wikitreff på https://wikitreff.wikimedia.no/. Alle er velkomne, og ein treng ikkje å ha ei Google-innlogging, mikrofon eller kamera for å delta (treffet foregår på Google Meet). Sidan det er årets siste wikitreff blir det ein wikikviss med premiar til dei tre vinnarane. Bli med du òg! (Og dei som vil ha personleg varsling for framtidige wikitreff kan sjå meir på wikitreffsida på bokmålswikipedia.) Vel møtt! Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 25. november 2020 kl. 16:39 (CET)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and WatchlistEndra

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11thEndra

Community Wishlist Survey 2021Endra

SGrabarczuk (WMF)

11. desember 2020 kl. 16:58 (CET)

Nyhetsbrev nr. 19 fra Wikimedia NorgeEndra

Jon Harald Søby (WMNO) 15. januar 2021 kl. 15:11 (CET)

Naturgummi og gummiEndra

Artikkelen gummi er linket til en:vulcanization. Det må være feil. Og viss artikkelen gummi på nn: skildrar eit ferdig materiale, kan ikkje artikkelen linkast til en:natural rubber? Nokon som ser ei løysing? Roar (diskusjon) 26. januar 2021 kl. 18:32 (CET)

Wikidata-elementet ser ut til å vera rett - alle dei andre artiklane bortsett frå engelsk handlar også om gummi. Den engelske lenkjer til "Vulcanized rubber" som er ei omdirigering til "Vulcanization". Dei har også ei anna omdirigering, "Rubber", som går til "Natural rubber". Denne er del av eit anna Wikidata-element. Det ser ikkje ut til at Engelsk Wikipedia har ein artikkel som handlar om alle typar gummi (som omtalt i SNL). --Ranveig (diskusjon) 27. januar 2021 kl. 08:54 (CET)

Kommuneartiklar og kartEndra

Ein gong fekk vi nye OpenStreetMap-kart som erstatta svg filene, eksempelvis https://nn.wikipedia.org/wiki/Vefsn_kommune#/map/0 erstatta fil:NO 1824 Vefsn.svg.

Begge typar er fine til sitt bruk, sistnemnde type er oppdaterte etter kommunereforma, inneholder fine detaljar og syner kommunegrenser i nabolaget. Kan det vere mulig å ha begge typar i faktaboksen for kommuneartiklane? Roar (diskusjon) 26. januar 2021 kl. 18:32 (CET)

Eg har lagt dei statiske karta inn igjen, og dei ser ut til å verka. To kart kan vera nyttig. Det er mogleg å overstyra med å leggja inn ein anna verdi for "kart", anten eit anna kart eller eit tomt felt om dette nokon gong er ønskeleg. --Ranveig (diskusjon) 27. januar 2021 kl. 08:49 (CET)

Wikitreff i dag (27. januar)Endra

Hei, eg vil minne om at månadens wikitreff går av stabelen kl. 17:00 i dag. I dag skal Karl Wettin frå Wikimedia Sverige snakke om prosjektet Wikispeech. Treffet finn som vanleg stad på Google Meet (https://wikitreff.wikimedia.no/) og er ope for alle, så lenge ein følgjer Wikimedia Noreg sine retningsliner for inkluderande møte. Vel møtt! Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 27. januar 2021 kl. 10:40 (CET)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual EventEndra

Hei. Apologies if you are not reading this message in your native language. Hjelp til med å setja om til ditt språk. Takk!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 27. januar 2021 kl. 16:16 (CET)

Project Grant Open CallEndra

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsMal:Atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (diskusjon) 28. januar 2021 kl. 09:01 (CET)

New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)Endra

Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

 • Taxmann – Taxation and law database
 • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
 • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--1. februar 2021 kl. 13:57 (CET)

Wiki Loves Folklore 2021 is back!Endra

Hjelp til med å setja om til ditt språk

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (diskusjon) 6. februar 2021 kl. 14:25 (CET)

IMPORTANT: Admin activity reviewEndra

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, interface administrator, etc.) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no logged actions for more than 2 years):

 1. Egil Arne (administrator)
 2. Gunnernett (administrator)
 3. HallvardLid (administrator)
 4. Stykkjet (administrator)
 5. Tannkrem (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, --علاء (diskusjon) 7. februar 2021 kl. 19:39 (CET)

Eg har no tid til å skrive litt på Wikipedia, og kan i grunnen tenke meg å behalde administrator-rettane mine. Med vennleg helsing, --Egil Arne (diskusjon) 11. februar 2021 kl. 23:39 (CET)

Det hadde vore kjekt å ha deg tilbake - litt aktivitet er betre enn ingen aktivitet. Om ingen har noko imot det, kan me kanskje seia ifrå på Stewards' noticeboard om at me har konsensus om å halda på rettane i dette høvet. --Ranveig (diskusjon) 12. februar 2021 kl. 11:26 (CET)

Årsmøte i Wikimedia Noreg 2021Endra

Laurdag 6. mars frå kl. 12 er det årsmøte for Wikimedia Noreg. Møtet vert digitalt for å avgrense smittefare i samband med koronaviruset. Informasjon om deltaking og stemming vert annonsert på no.wikimedia.org i god tid før møtestart. Vi håper mange kan delta via video eller telefon. Medlemar som har betalt kontingent for 2021, og har vore medlem i minst ein månad før årsmøtet, har stemmerett. Alle medlemar med stemmerett har rett til å leggje fram saker for årsmøtet. Alle forslag til saker må sendast til styret seinast laurdag 20. februar 2021. --Sigrun (diskusjon) 11. februar 2021 kl. 14:35 (CET)

Feminism & Folklore 1 February - 31 MarchEndra

Hjelp til med å setja om til ditt språk

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 16. februar 2021 kl. 03:40 (CET)

Community board seats - office hours with board members on SaturdayEndra

In January, the Wikimedia Foundation Board decided to change its structure. Thus, 6(!) of the now 16 seats on the board will be newly selected by the community this year. The Board is looking for a selection process ensuring more diversity and expertise within the board. The Board would like to gather extensive feedback from the community on this. To this end, there is a Call for Feedback, which is running from 1 February until 14 March. Here you can find detailed information.

In the course of this, many online conversations are held to discuss ideas and opinions on selection processes. A facilitation team collects the feedback, finally delivering a report for the board. Here you can find an overview of previous conversations and talks.

This Saturday, office hours will take place in the presence of board members, at 6 am, 10 am, 4 pm, and 9 pm (UTC). This hopefully enables everyone to take part and to address questions to board members. Here you can find all the information about it. I would like to invite you to these conversations and would be happy to meet you there. DBarthel (WMF) (diskusjon) 18. februar 2021 kl. 18:46 (CET)

Sunday talk - Community board seatsEndra

About three weeks ago, the Call for Feedback:Community seats on the Board began, with the Wikimedia Foundation Board asking the community what a redesign of the upcoming elections for the now six community seats on the Board should look like. Since then, in addition to seven Office Hours, far more than 50 regional discussion rounds have taken place worldwide, as well as numerous discussions on Wiki. With this interim balance, the Call for Feedback is now entering its second half.

The feedback on the various proposals of the Board and from the community was as diverse as the participants. For the third time, the facilitation team has presented its Weekly report, which summarises the current feedback. For those who would like an overview of the discussions to date, here is a list of links to the detailed reports.

Overall, the process so far has revealed several areas of focus that will be given greater attention in the second half of the Call for Feedback, namely:

 • regional quotas
 • candidates' skills
 • vetting of candidates
 • connecting the board elections, the Global Council and regional hubs.

And there is a new idea from the community to be discussed too: Candidate resources!

In order to present the ideas and also in view of these upcoming discussions, I would like to invite you to an online roundtable. This is an opportunity to present and discuss the ideas so far, to discuss possible new ideas with each other and to think through the possible key issues.

This round table will take place on Sunday, 28 February at 7:00 pm (UTC +1). We will meet via Google Meet (anonymous participation possible), just click this link: https://meet.google.com/zcu-vkdr-hze See you on Sunday! DBarthel (WMF) (diskusjon) 26. februar 2021 kl. 14:19 (CET)

Wikifunctions logo contestEndra

2. mars 2021 kl. 02:47 (CET)

Call for Feedback: Community board seats - Final sprint - Panel sessionsEndra

Dear all,

On Sunday, March 14 the Call for Feedback: Community board seats is coming to an end after six exciting weeks. This is the Call for Feedback’s Final Sprint!

In a series of four panels, we will discuss and further develop those topics that turned out to be focus points during the call. We would like to invite every single one of you to be a part of this major event, along with the panelists, originating from all over the world and the Wikimedia movement.

Panels are running from Friday, March 12, 18:00 UTC to Sunday, March 14, 13:00 UTC. Every panel is 45 minutes long, followed by a 45 minutes open mic discussion.

For detailed information on panelists, dates, and times, please visit their meta-pages. We invite you to share questions, insights, and thinkings in advance on every panel’s talkpage and look forward to your participation.

See you! DBarthel (WMF) (diskusjon) 10. mars 2021 kl. 11:59 (CET)

«Yrke» eller «virke» i infoboksar?Endra

Det er kome framlegg på Diskusjon:Astrid Krog Halse om at «Yrke» kanskje heller burde vera «Virke» i infoboksar. Eg har sjølv merkt at det av og til blir litt feil med yrke, til dømes kan det visa til noko ein driv med på sida eller utan å få betalt. Kanskje burde til og med feltet som dekkjer dette på Wikidata endrast til virke. Men dette er ei ganske omfattande endring, så det hadde vore fint å vita om folk er for eller imot ei slik endring. --Ranveig (diskusjon) 11. mars 2021 kl. 10:57 (CET)

Treng vi å plassere personar i yrke? Synsing: Det er ikkje like opplagt å kategorisere nolevande folk i fastsette yrke i dag som for 50 år sidan. «Virke» lyder som eit synonym. Bokmål-Wikipedia brukar «beskjeftigelse», det liknar «sysselsetjing». Kva med «Kjent som»? --Roar (diskusjon) 13. mars 2021 kl. 10:05 (CET)
Yrke er i fylgje nynorskordboka «arbeid som ein vanleg driv med og lever av; fast lønt arbeid; livsstilling». Om vi nyttar denne definisjonen på Astrid Krog Halse er det vel lærar som var yrket hennar. Sjølv om ho er betre kjend som lyrikkar så var vel dette ei «fritidssyssel». Kva med å legga til eit felt, kalla «Andre syssel», eller noko liknande? Sigmundg (diskusjon) 13. mars 2021 kl. 15:46 (CET)
Endre gjerne frå «yrke» eller «virke» om det er verdt arbeidet. Og gjerne eit ekstra felt «fritidssyssel/kjent som/andre syssel», men nye felt må ha ein plass i Wikidata? Det kan vere lurt å førestille seg døme på korleis det kan fungere:
-Jens Stoltenberg, virke=økonom og politikar; andre syssel=generalsekretær i Nato
-Aksel Lund Svindal, virke=skialpinist; andre syssel=utøvarambassadør, programleiar i NRK for «Mesternes mester».
-Astrid Krog Halse, virke=lærar; andre syssel=lyrikar
Eit alternativ kan vere å vente på meta:Abstract Wikipedia--Roar (diskusjon) 5. april 2021 kl. 11:01 (CEST)

Sett av 24.–25. juni 2021 til Arctic Knot Wikimedia Language ConferenceEndra

I samarbeid med UiT - Norges arktiske universitet, Wikimedia UK og Wikimedia Deutschland arrangerer Wikimedia Norge i år Arctic Knot, en språkkonferanse i serien Celtic Knot som har blitt holdt av Wikimedia UK de siste fire årene. Dette er den første internasjonale konferansen vi i Wikimedia Norge arrangerer. Med oss på laget er vi så heldige å ha med Wikitongues og Art+Feminism.

Konferansen vil være online, og vi skal se på framtida for urfolksspråk og underrepresenterte språk på Wikimedia-prosjektene. Konferansen vil gi rom for og muligheten til å la språkmiljøer knytte kontakt, lære fra hverandre og samarbeide på tvers av språkgrenser og landegrenser. Les mer på bloggen, og følg med på konferansesiden i tida framover for oppdateringer. Vi åpner for påmelding i mai, og håper mange av dere har lyst til å være med! --Mali Brødreskift (WMNO) (diskusjon) 12. mars 2021 kl. 15:06 (CET)

Nå kan du sende inn ditt bidrag til konferansen! Innsending er åpen frem til 15. april, og vi håper på mange spennened bidrag! Se denne siden for info.--Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 17. mars 2021 kl. 11:22 (CET)

Call for Feedback --> WMF Board electionsEndra

Dear all,

About two weeks ago, the Call for Feedback: Community Board seats came to an end. For six weeks, the Wikimedia Foundation's Board of Trustees engaged in conversations with communities to explore ways to hold the next Board elections.

A wide range of opinions was gathered through 99 rounds of discussion and hundreds of contributions on discussion pages, resulting in the final report. After two weeks of community review, this report has now been delivered to the Board.

Based on this report, the Board will decide on April 15 how and when to hold elections to fill the six community seats. For more information: The Final Report is available here, the index of underlying individual reports here.

And a new phase of the facilitation team's work begins - supporting the Elections Committee in the preparation of elections. One thing is certain: as only about 10 percent of all eligible voters participated in the 2015 and 2017 elections, one goal is to significantly increase voter turnout. More voters are the way to go. And working with the communities in this is a priority - further details will follow soon. DBarthel (WMF) (diskusjon) 3. april 2021 kl. 23:17 (CEST)

Universal Code of Conduct – 2021 consultationsEndra

Universal Code of Conduct Phase 2Endra

Hjelp til med å setja om til ditt språk

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applicationsEndra

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translatorsEndra

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 6. april 2021 kl. 00:06 (CEST)

Improving the translation support for Norwegian Nynorsk WikipediaEndra

Hei!

Apologies as this message is not in your native language, Hjelp til med å setja om til ditt språk.

Content translation has been successful in supporting the translation process on many Wikipedia communities, and we want to help additional wikis with the potential to grow using translation as part of a new initiative.


Content translation facilitates the creation of Wikipedia articles by translating content from other languages. It has been used already to create more than half a million articles. In addition, the tool provides mechanisms to encourage the creation of good quality content, preventing the publication of lightly edited machine translations. In general, our analysis shows that the translations produced are less likely to be deleted than the articles started from scratch.


Nynorsk Wikipedia editors have used Content translation to create more than three thousand, nine hundred articles. Given the size of the editing community, we think that there is potential to use translation to create more articles, expand existing ones, and attract new editors that learn how to make productive edits. Translation can help the community to reduce the language gap with other languages and grow the number of editors in a sustainable way. In order to achieve this goal, we want to collaborate with you to make Content translation more visible in the Nynorsk Wikipedia and support new ways to translate.


As a first step, during the next weeks, we plan to enable Content translation by default on Nynorsk Wikipedia. That will make it easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation will still be able to disable it from their preferences.


Please feel free to share any comment in this conversation thread.


Thanks!

UOzurumba (WMF) (diskusjon) 7. april 2021 kl. 21:54 (CEST)

Line numbering coming soon to all wikisEndra

-- Johanna Strodt (WMDE) 12. april 2021 kl. 17:09 (CEST)

Er dette rette forum å spørreEndra

Hvo lenge skal jeg være blokkert. See min brukerside. Er 94 år. Vil helt bli båret et med sko pp. Ene og føttene først . Har deltatt. Siden 1982. 100 000 redigeringer Med hilsen. Finn Bendiksby. Fagerborg sykehjem

Etter det eg kan sjå så er du ikkje blokkert frå Nynorsk Wikipedia for tida. Dersom du følgjer retningslinene og høyrer på administratorar så kan det fortsetja slik. --Ranveig (diskusjon) 17. april 2021 kl. 13:48 (CEST)

Nyhetsbrev nr. 20 fra Wikimedia NorgeEndra

Jon Harald Søby (WMNO) 20. april 2021 kl. 16:40 (CEST)

Suggested ValuesEndra

Timur Vorkul (WMDE) 22. april 2021 kl. 16:08 (CEST)

WMF - Resolution about the upcoming Board electionsEndra

 
Community-and-Affiliate Board Seats

Hi All! The Wikimedia Foundation Board of Trustees met last week to decide on a plan for the 2021 Board elections. The Board Governance Committee created this proposal, based on the Call for Feedback about Community Board Seats. The resolution notes the following:

 • The draft timeline plans for the call for candidates opening June 8 and a voting period July 20 to August 3.
 • The Elections Committee will determine the election method.
 • Four seats will be filled this year and four more in 2022.
 • The Board will announce in advance skills and experience it would like to see in new Board members.
 • The Wikimedia Foundation will offer support to the Elections Committee in communicating about the election.

Please check the related announcement for details. DBarthel (WMF) (diskusjon) 22. april 2021 kl. 20:12 (CEST)

Invitation for Wikipedia Pages Wanting Photos 2021Endra

Hello there,

We are inviting you to participate in Wikipedia Pages Wanting Photos 2021, a global contest scheduled to run from July through August 2021.

Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

In its first year (2020), 36 Wikimedia communities in 27 countries joined the campaign. Events relating to the campaign included training organized by at least 18 Wikimedia communities in 14 countries.

The campaign resulted in the addition of media files (photos, audios and videos) to more than 90,000 Wikipedia articles in 272 languages.

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) offers an ideal task for recruiting and guiding new editors through the steps of adding content to existing pages. Besides individual participation, the WPWP campaign can be used by user groups and chapters to organize editing workshops and edit-a-thons.

The organizing team is looking for a contact person to coordinate WPWP participation at the Wikimedia user group or chapter level (geographically or thematically) or for a language WP. We’d be glad for you to reply to this message, or sign up directly at WPWP Participating Communities.

Please feel free to contact Organizing Team if you have any query.

Kind regards,
Tulsi Bhagat
Communication Manager
Wikipedia Pages Wanting Photos Campaign
Message delivered by MediaWiki message delivery (diskusjon) 2. mai 2021 kl. 08:24 (CEST)

AutoritetsdataEndra

Korleis legg ein til autoritetsdata i artiklane? Er det berre å lima inn Autoritetsdata i dobbel kløllparantes? Sigmundg (diskusjon) 3. mai 2021 kl. 18:49 (CEST)

Ja, det er berre å leggja inn malen. Dersom sida er kopla til eit Wikidata-objekt som har passande autoritetsdata, dukkar dei opp av seg sjølv. --Ranveig (diskusjon) 3. mai 2021 kl. 21:24 (CEST)
Eg la malen inn i artikkelen Heimsljós, men eg ser ikkje noko til Autoritetsdata etter oppdatering. Går det litt tid før merket dukkar opp kanskje? Å legga til denne malen kunne vel gjerast av ein robot? Sigmundg (diskusjon) 3. mai 2021 kl. 21:39 (CEST)
Akkurat dette emnet har ikkje autoritetsdata. Dei dukkar vanlegvis opp så fort koplinga er på plass. --Ranveig (diskusjon) 3. mai 2021 kl. 21:44 (CEST)
Å legga inn autoritetsdata kunne kanskje gjerast av ein robot? Sigmundg (diskusjon) 12. juni 2021 kl. 08:50 (CEST)

WMF Board Elections - working together to increase voter turnoutEndra

Dear all,

last week the Wikimedia Foundation Board announced the Planning for the 2021 Board elections. This planning includes that the elections will be promoted and supported by a moderation team. The tasks of the moderation team shall be:

 • To inform the communities about the board elections.
 • To advertise participation in the election
 • Encourage candidacy, especially in previously underrepresented communities.

Voter turnout in previous elections has usually been around 10% worldwide. Communities that actively promoted the elections achieved much higher levels, some well over 20%. So it is clear that it is possible to achieve significantly higher voter turnout by intensively publicizing the elections. This is not possible though without the people of the communities, so we ask for your help.

We are looking for election volunteers from all communities. We ask them to support the elections, for example, by promoting the elections in their communities' respective channels, by initiating discussion groups or by participating in the translation of the news ... The role is what you make of it - let your imagination run wild.

If you would like to participate in the task of ensuring a board elected by as many people as possible, and as good a representation of the communities in it as possible, then please sign up in this table or get in touch with me - even if there are still questions. We are trying to find election volunteers in at least each of the thirty largest wikis (in terms of eligible voters), preferably more than one, because it can be done better in a team.

The goal is to double global voter turnout from 10% to 20% this year - we'd be happy to achieve that together. DBarthel (WMF) (diskusjon) 5. mai 2021 kl. 12:34 (CEST)

Fordeling av tilgang til Retriever og avisa Ávvir fra Wikimedia NorgeEndra

6 tilganger til Retriver og tilgang til avisa Ávvir fordeles på nytt til aktive bidragsytere den 22. mai 2021. Du kan skrive deg opp på listene over interesserte på Wikipedia Bibliotek-siden. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!--Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 19. mai 2021 kl. 13:32 (CEST)

Bilete frå lokalhistoriewikiEndra

Kan bileta på https://lokalhistoriewiki.no brukast på Wikipedia? Om dei kan det, må dei lastast opp til Wikimedia Commons før bruk, eller er det muleg å bruka dei der dei ligg? --Sigmundg (diskusjon) 27. mai 2021 kl. 15:39 (CEST)

Lokalhistoriewiki er eit anna prosjekt enn Wikipedia/Wikimedia, så dei må lastast opp. Kvar bilete er merka med ein lisens, og dei som har ein fri lisens går det an å lasta opp på Commons med same lisens. --Ranveig (diskusjon) 27. mai 2021 kl. 17:04 (CEST)
Eg lasta opp dette biletet (seksring) til Wikimedia Commons (seksring). Eg trudde eg hadde gjort alt rett, med det har eg tydelegvis ikkje gjort, for det har dukka opp ei åtvaring. Er det nokon som ser kva eg har gjort feil? Kanskje det har med at Commons ikkje forstår den norske åndsverkslova? Eller kanskje er det eg som ikkje forstår lova? Sigmundg (diskusjon) 28. mai 2021 kl. 17:01 (CEST)
Eg har retta på det. Bildet mangla opphavsretts-mal og nøyaktig kjelde (URL-en du oppgav her). --Ranveig (diskusjon) 28. mai 2021 kl. 17:53 (CEST)
7 takk. Tru aldrig på folk som seier 1000 takk; dei har truleg ikkje tenkt igjennom om dei verkeleg er så takksame. Er taksemda mellom 1 og 10 det truverdig. Sigmundg (diskusjon) 28. mai 2021 kl. 18:49 (CEST)

Nyhetsbrev nr. 21 fra Wikimedia NorgeEndra

Jon Harald Søby 28. mai 2021 kl. 14:40 (CEST)

Korleis rotera eit bilete°°°Endra

Bilete som er høge og smale tek ofte for stor plass når det er lite tekst. Finst det ein måte for å rotera dei med 90°? Sigmundg (diskusjon) 28. mai 2021 kl. 17:40 (CEST)

Det finst ei Request rotation-lenkje for bilde på Commons. Det går også an å merka dei som "portrett" (etter mini) for å gjera dei smalare. --Ranveig (diskusjon) 28. mai 2021 kl. 17:54 (CEST)
Fann RotateLink: https://commons.wikimedia.org/wiki/Help:RotateLink
Men RotateLink roterer vel fila på Commons? Nokre bilete kan brukast i begge retningar, så eg trur det føra til protestar om fila blir rotert på Commons. Det eg var ute etter var ein måte å rotera bilete i ein spesifikk artikkel. Er det greitt å lasta ned fila, rotera ho og så lasta ho opp på nytt? Til dømes med eit tillegg i namnet: opphavleg_namn_rot. Sjølve rotasjonen er ikkje noko problem, men den nye file lyt vel lastast opp med opphavleg fotograf. Sigmundg (diskusjon) 31. mai 2021 kl. 19:33 (CEST)̃
Ja, då er det nok greiast med ein ny kopi. All informasjonen frå det gamle bildet må med på det nye, i tillegg til ei lenkje til opphavsbildet, så burde det gå bra for bottane. --Ranveig (diskusjon) 31. mai 2021 kl. 22:34 (CEST)

Arctic KnotEndra

Nå er det kun kort tid til Arctic Knot sparkes i gang. Vi i Wikimedia Norge gleder oss veldig, og vi håper at dere aktive bidragsytere på Wikipedia vil være med. Program og lenke til registrering finner dere på Arctic Knot. Trenger du tre gode grunner til å melde deg på? Sjekk ut blogginnlegget om konferansen! Håper vi ses! Mali Brødreskift (WMNO) (diskusjon) 31. mai 2021 kl. 11:07 (CEST)

Universal Code of Conduct News – Issue 1Endra

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (diskusjon) 12. juni 2021 kl. 01:06 (CEST)

Wikimania 2021: Individual Program SubmissionsEndra

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (diskusjon) 16. juni 2021 kl. 06:18 (CEST)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Forstyrrande dialogEndra

I det siste har det dukka opp ein forstyrrande dialog under redigering, der det står

Start med ei omsetting i staden? 
Opprett ein ny artikkel ved å setja om frå eit anna språk du kan.

Denne dialogen er svært irriterande og eg klarer ikkje å finna ut korleis eg hindrar han i å dukka opp. Korleis gjer eg det? --Sigmundg (diskusjon) 20. juni 2021 kl. 14:39 (CEST)

På "Utsjånad" under "Innstillingar" går det an å skru av all tilgang til omsetjingsverktøyet. Eg går ut frå at dette vil fjerna dialogboksen. Det hadde vore fint å kunna skru av berre boksen, men eg veit ikkje om det går an. --Ranveig (diskusjon) 20. juni 2021 kl. 15:24 (CEST)
Eg finn ingen ting som heiter «omsetjingsverktøyet» under utsjånad, men under «Meldingar og varsel->Meld meg om desse hendingane» er det noko som heiter «Omsetjingar».
Dialogen forsvann då eg fjerna haken på Innstillingar->Endring->Teksthandsamar->Ta i bruk utvida verktøylinje for redigering. Og han kjem ikkje attende om eg hukar av på nytt. Og bra er det, for eg tykkjer denne type «hjelpemiddel» er meir til plage enn gang. --Sigmundg (diskusjon) 20. juni 2021 kl. 17:08 (CEST)
No har denne dialogen dukka opp att, og eg klarer ikkje å bli kvitt han. Han dukkar opp kvar gong eg trykker på «Førhandsvis» og skrollar nedover. Fyrste gongen han dukka opp hadde eg ikkje endra på innstillingan på fleire månadar, noko som får meg til å tru at det kanskje ikkje er innstillingan mine det er noko feil med. Har koden vorte endra i det siste? Eg brukar «Endre wikiteksten» for å redigera. --Sigmundg (diskusjon) 21. juni 2021 kl. 20:26 (CEST)
No har dialogen forsvunne heilt av seg sjølv, så her er det eit eller anna rart. --Sigmundg (diskusjon) 21. juni 2021 kl. 23:06 (CEST)

Wikimedia Norge inviterer alle Wikipedianere til digital konferanse om små språk og Wikimedia-prosjektene: Arctic KnotEndra

24.–25. juni 2021 arrangerer vi en digital konferansen, Arctic Knot, om små språk og Wikimedia-prosjektene, all informasjon finner du på denne siden. Konferansen er gratis og åpen for alle, men du må forhåndsregistrere deg. Vel møtt! Programinnholdet og deltakerne er fra hele verden, så dette blir spennende! Sametingspresidenten Aili Keskitalo og utdanningsminister Guri Melby vil åpne konferansen. Ta gjerne kontakt på arcticknot@wikimedia.no om du har noen spørsmål! Hvorfor lager vi denne konferansen? Fordi vi har forpliktet oss til å følge Wikimedia 2030-strategien, og her er små språk og og deres bruk på Wikimedia-prosjektene ett av de prioriterte områdene for finansiering. Som en liten oppvarming kan du se Wikipedia 20 år-hilsen fra Sametingspresidenten her. Håper vi sees! --Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 21. juni 2021 kl. 16:51 (CEST)

Editing news 2021 #2Endra

24. juni 2021 kl. 16:14 (CEST)

Server switchEndra

SGrabarczuk (WMF) 27. juni 2021 kl. 03:19 (CEST)