Samfunnshuset
Ordskiftestaden for Nynorsk Wikipedia

>> Legg til nytt emne


I samfunnshuset samlar dei seg; storfolk og smått!

Emne endre

>> Legg til eit nytt emne
>> Kjellaren, arkiv over eldre diskusjonar

Bilete frå bøker endre

Kor gamal må ei bok vera for at ein kan lasta opp eit bilete frå ho? Sigmundg (diskusjon) 31. mars 2024 kl. 14:36 (CEST)Svar

@Sigmundg: Alderen på boka er eigentleg ikkje så relevant. Det som er viktigast er når den som tok/teikna biletet døydde. I hovudsak er regelen at opphavspersonen må ha vore daud i 70 år før verka hens fell i det fri. Og så kan det sjølvsagt vere ein annan opphavperson for eit bilete som er brukt i ei bok enn for teksten i boka. Kva for ei bok er det snakk om? Jon Harald Søby (diskusjon) 4. april 2024 kl. 15:55 (CEST)Svar
Det er ikkje ei bestemt bok eg tenkte på. ~~~ Sigmundg (diskusjon) 4. april 2024 kl. 18:46 (CEST)Svar

Innbyggartal i endring endre

Eg har lagt merke til ein del utdaterte innbyggartal i ymse artiklar, ofte ulikt det talet som er i geoboksen. Skulle det vore fornuftig å ha ein mal i sjølve wikiteksten som hentar innbyggartalet frå Wikidata, slik at talet i geoboksen og teksten samsvarer? Det er elles tungvint å stadig måtte endra utdaterte innbyggartal i dei mange artiklane.

Innvendingar?

Mvh HerVal7752 (diskusjon) 12. april 2024 kl. 18:01 (CEST)Svar

Eg er ikkje overtydd om at det er ei stor betring. Slike tal bør koma med årstal (i parentes eller liknande), og so lenge folketalet har eit årstal tenkjer eg at det ikkje er so viktig at det er det nyaste. Vidare er det slik at om folketalet har endra seg mykje, har gjerne emnet endra seg mykje òg. Resten av artikkelen er då gjerne utdatert sjølv om folketalet er oppdatert.
Dette er òg eit problem som gjeld ved automatisk oppdatert informasjon infoboksen, der infoboksen kan skildra ein heilt annan røyndom enn det artikkelteksten gjer etter kvart som tida går, men eg tenkjer det er meir naturleg å sjå på artikkeltekst og infoboks som to åtskilde einingar, og at me potensielt har meir kontroll på at me får med årstal og liknande i infoboksen. --Njardarlogar (ordskifte) 12. april 2024 kl. 19:47 (CEST)Svar
Hei, ja eg er einig i at ein må sjå på heilskapen i artikkelane, utdatert tekst må absolutt oppdaterast, men det er ein del artiklar... (og det er ikkje berre geografiartiklar som treng oppdatering). Somme artiklar kan visa innbyggartal tilbake til 2004 (t.d. Guangzhou). To ulike innbyggartal i same artikkel kan verka forvirrande/tullete (t.d. Guangzhou, 6,6 millionar i 2004 i teksten, 14,9 millionar i 2018 i infoboksen), og sjølv om innbyggartalet er ein liten del av problemet vil det likevel delvis betra tekstens relevans – i kvartfall mellombels fram til artikkelen vert oppdatert. HerVal7752 (diskusjon) 12. april 2024 kl. 20:48 (CEST)Svar
Nett no har me ein mal, Mal:Beftett, som står i artikkelteksten til nokre tidlegare tettstader og opplyser om at dei har 0 innbyggjarar. Det går kanskje an å laga ei spørjing som alltid viser gode tal med årstal og kjelder, men Wikidata varierer så mykje at det etter mi meining er best om ein person står god for sjølve artikkelteksten. Det er mogleg det går an å forklara dei store variasjonane du nemner ved at ein viser til ulike definisjonar av ein busetnad (som bygrenser, storbyområda o.l.). Folketalsutvikling over tid er også ein god idé, så lenge det blir vist på ein måte som er lett å forstå. Igjen er det ikkje sikkert at Wikidata alltid gjev dette. Kanskje best å berre merka slike artiklar med at dei treng oppdatering eller opprydding, så nokon kan ta seg tid med å gå gjennom dei. Ranveig (diskusjon) 13. april 2024 kl. 09:01 (CEST)Svar

Referansar endre

Det er fleire her på WP som ikkje har naudsynt akademisk røynsle til å referera rett til kjelder. Når ein skriv "...som vist i [3]..." les ein det som "som vist i ref. 3" og så klikkar ein på [3] og finn kjelda det blir synt til. Å føre opp patentnummeret i teksten er rotete og har inga hensikt, etter som det står i referanselista. Dessutan er US patentnummer 6-sifra, og skal skrivast med eit komma midt i. Å læra å referera rett er noko så godt som alle bachelorstudentar strevar med, så om vi gjer det rett her på WP kan kanskje ein og annan studenten dra nytte av det. Sigmundg (diskusjon) 15. april 2024 kl. 15:44 (CEST)Svar

Etter det eg har fått med meg er det ikkje vanleg på Wikipedia å nemna kjeldernummeret i teksten på ein slik måte; då kan ein like gjerne nytta namnet på kjelda. Om det er dette det gjeld, so skal kjelda til ein illustrasjon finnast på filsida, og då er ikkje ei kjelde i biletteksten naudsynt. --Njardarlogar (ordskifte) 15. april 2024 kl. 18:16 (CEST)Svar

Vote now to select members of the first U4C endre

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Hjelp til med å setja om til ditt språk

Dear all,

I am writing to you to let you know the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is open now through May 9, 2024. Read the information on the voting page on Meta-wiki to learn more about voting and voter eligibility.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members were invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Please share this message with members of your community so they can participate as well.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 25. april 2024 kl. 22:21 (CEST)Svar

Sign up for the language community meeting on May 31st, 16:00 UTC endre

Hello all,

The next language community meeting is scheduled in a few weeks - May 31st at 16:00 UTC. If you're interested, you can sign up on this wiki page.

This is a participant-driven meeting, where we share language-specific updates related to various projects, collectively discuss technical issues related to language wikis, and work together to find possible solutions. For example, in the last meeting, the topics included the machine translation service (MinT) and the languages and models it currently supports, localization efforts from the Kiwix team, and technical challenges with numerical sorting in files used on Bengali Wikisource.

Do you have any ideas for topics to share technical updates related to your project? Any problems that you would like to bring for discussion during the meeting? Do you need interpretation support from English to another language? Please reach out to me at ssethi(__AT__)wikimedia.org and add agenda items to the document here.

We look forward to your participation!

MediaWiki message delivery 14. mai 2024 kl. 23:23 (CEST)Svar

Feedback invited on Procedure for Sibling Project Lifecycle endre

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Hjelp til med å setja om til ditt språk
 

Dear community members,

The Community Affairs Committee (CAC) of the Wikimedia Foundation Board of Trustees invites you to give feedback on a draft Procedure for Sibling Project Lifecycle. This draft Procedure outlines proposed steps and requirements for opening and closing Wikimedia Sibling Projects, and aims to ensure any newly approved projects are set up for success. This is separate from the procedures for opening or closing language versions of projects, which is handled by the Language Committee or closing projects policy.

You can find the details on this page, as well as the ways to give your feedback from today until the end of the day on June 23, 2024, anywhere on Earth.

You can also share information about this with the interested project communities you work with or support, and you can also help us translate the procedure into more languages, so people can join the discussions in their own language.

On behalf of the CAC,

RamzyM (WMF) 22. mai 2024 kl. 04:25 (CEST)Svar