Wikipedia:Kategoriar

Kategoriar samlar Wikipedia-artiklar etter tema. Det finst kategoriar som dekker vide emne på toppen og deretter stadig snevrare underkategoriar. Kva kategoriar ein artikkel høyrer til i kan du sjå nedst i artikkelen ved vanleg vising.

Du kan bruka kategoriane til å finna artiklar om liknande emne som det du les, til å leita fram noko du ikkje heilt veit namnet på, eller som ein måte å finna tilfeldige artiklar på. Ein artikkel ligg som regel i meir enn éin kategori, slik at kategorisystemet dannar eit slags nett som bind Wikipedia-kunnskapen saman.

Social sciences.svg
P history.svg
P literature.svg
P parthenon.svg
Daglegliv Historie Kunnskap Samfunn
 
P geography.png
P train.svg
P biology.svg
P Computer-science.svg
Geografi Kommunikasjon Natur Teknologi
 
P trade2.svg
P culture.svg
P vip.svg
Helse Kultur Skapningar