Wikipedia:Linjekart/Teiknforklaring

Teiknforklaring for linjekart
I drift eller klar for drift
Nedlagt, tidlegare eller planlagt
Rett strekning
Stasjon, stoppestad
haldeplass
Stasjon utan persontrafikk, driftsanlegg eller godsstasjon
Annan installasjon. (Utdjupende informasjon bør stå ved sidan av symbolet.)
Linjeslutt
Bru (eksempel)
Bru over elv/sjø
Tunnel (eksempel)
Toll
Grense
Kryssingsporenkeltspora jernbane.
Sporvekseldobbeltspora jernbane. (Obs: I nokon tilfelle òg enkeltspora)
Planovergang
Jernbaneferge