Wikipedia:Linjekart/Teiknforklaring

Teiknforklaring for linjekart
I drift eller klar for drift
Nedlagt, tidlegare eller planlagt
BSicon STR.svg BSicon exSTR.svg Rett strekning
BSicon lBHF.svg BSicon exlBHF.svg Stasjon, stoppestad
BSicon lHST.svg BSicon exlHST.svg haldeplass
BSicon lDST.svg BSicon exlDST.svg Stasjon utan persontrafikk, driftsanlegg eller godsstasjon
BSicon lBST.svg BSicon exlBST.svg Annan installasjon. (Utdjupende informasjon bør stå ved sidan av symbolet.)
BSicon lENDE.svg BSicon exlENDE.svg Linjeslutt
BSicon hSTRae.svg BSicon exhSTRae.svg Bru (eksempel)
BSicon hKRZWae.svg BSicon exhKRZWae.svg Bru over elv/sjø
BSicon TUNNEL1.svg BSicon exTUNNEL1.svg Tunnel (eksempel)
BSicon lZOLL.svg BSicon exlZOLL.svg Toll
BSicon GRZq.svg Grense
BSicon PSL.svg BSicon exPSL.svg Kryssingsporenkeltspora jernbane.
BSicon ÜST.svg BSicon exÜST.svg Sporvekseldobbeltspora jernbane. (Obs: I nokon tilfelle òg enkeltspora)
BSicon BUE.svg BSicon exSKRZ-YBUE.svg Planovergang
BSicon TRAJEKT.svg BSicon xTRAJEKT.svg Jernbaneferge