Jernbaneferje

(Omdirigert frå Jernbaneferge)

Ei jernbaneferje er ei ferje som fraktar tog over vatn der det er for langt eller for djupt for ei bru.

Noregs einaste jernbaneferje innanlands, MF «Storegut», gjekk over Tinnsjøen.

Noregs einaste jerbaneferje gjekk over Tinnsjøen og knytte Tinnosbanen til Rjukanbanen. Ho vart oppretta i 1909 og lagt ned i 1991. I tillegg vart det frakta godsvogner på sambandet Kristiansand-Hirtshals.

I Danmark har det vore fleire jernbaneferjer. Alle innanlands er no erstatta av bruer og tunnelar under vatn.