Wikipedia:Multimediahjelp/Macintosh


Nuvola apps juk.png
Blank300vert.png
Nuvola apps aktion.png
Avspeling av lyd- og videofiler frå Wikimedia i Macintosh

Programvare

For å spela lydfiler i Ogg Vorbis- og videofiler i Ogg Theora-format på ein Mac, kan du lasta ned og installera eitt av desse programma:

  • MPlayer OS X

Gå til denne nettstaden og trykk på Download Now (7,7 MB).
Legg innhaldet i zip-fila i mappa for program.

  • VLC media player

Gå til nettstaden for videoLAN og velg ein av peikarane lista opp under OS X version (13 MB; 7,3 MB). Frå det nedlasta diskbiletet tek du fila VLC.app og legg henne i mappa for program.

No kan du spela av lyd og video frå Commons.

Spørsmål eller problem? Spør på Mediahjelp eller Samfunnshuset.