Wikipedia:Planetar

NamngjevingEndra

Alle artiklar om planetar får tittelen Planeten x der x er namnet på planeten. Som regel er likevel namnesida ("x") ei omdirigeringsside til artikkelen planeten. Tidleg i artikkelen bør ein derfor nemna den planeten er oppkalla etter med ei lenkje, t.d. guden Saturn.

MalarEndra

Mal:solsystem ramsar opp planetane i solsystemet.

Det finst for tida ingen malar for dei individuelle planetane.

KategoriarEndra

Kategori:Planetar