Wikipedia:Språkartiklar

Artiklar om språk skal namngjevast på denne forma:

  • Dersom språknamnet er eit norsk adjektiv (sluttar på -sk) skal det stå på forma ___sk språk.
Døme: Engelsk står under engelsk språk. Pass på å få med peikar eller omdirigering frå namnet utan språk, t.d. engelsk.
  • Dersom språknamnet ikkje er eit norsk adjektiv skal det stå åleine.
Døme: Hindi, swahili.

Sjå ògEndra