Opna hovudmenyen
Porsche-museumet i Stuttgart opna januar 2009.

Stuttgart er ein by sørvest i Tyskland og hovudstad i delstaten Baden-Württemberg. Byen har kring 590 000 innbyggjarar (2007). Stuttgart er eit viktig knutepunkt for jarnvegar og motorvegar, byen har òg ei viktig hamn ved elva Neckar.

Byen er velkjend for sine mange høgteknologiske føretak. I byen finst det to universitet, åtte faghøgskular, to Max-Planck-institutt og mange andre forskingsinstitutt. Stuttgart, som er hovudsete for Porsche og DaimlerChrysler, vert sedd på som ein av fire bil-hovudstader i verda. Les meir …