Delstatar i Tyskland

Det er 16 delstatar i Tyskland, på tysk offisielt kalla Länder (land), i vanleg språkbruk oftast Bundesländer (forbundsland). Delstatane er statar i statsrettsleg tyding som inngår i eit statsforbund.

Kart over delstatane i Tyskland. Tala på kartet samsvarer rekkjefølgjen i tabellen nedan.

Berlin og Hamburg er bystatar (Stadtstaaten). Staten Bremen består av byane Bremen og Bremerhaven. Dei resterande statane vert kalla «flateland» (Flächenländer) og er delt i distrikt og kommunar.

Delstatane har eigne regjeringar, parlamenter, forfatningar og domstolar. Dei har omfattande sjølvstyre og kan på område som miljø, kultur og utdanning i vidt omfang gjennomføre deira eiga lovgiving. Val til delstatsparlamenta finn som hovudregel stad kvart fjerde år, i Bayern berre kvart femte. Den utøvande makta ligg hos delstatsregjeringane på dei fleste områda.

Delstatane er representerte i Forbundsrådet (Bundesrat), som har sete i Preußisches Herrenhaus i Berlin. Det er delstatregjeringa som peikar ut delegatane til Forbundsrådet.

Dei tyske forbundslanda
Nr. Våpen Delstat Areal (km²) Innb. (mio) Innb. pr. km² Hovudstad Flagg
1 Baden-Württemberg 35.752 10,717 300 Stuttgart
2 Bayern 70.549 12,444 176 München
3 Berlin 892 3,388 3.798 Berlin
4 Brandenburg 29.478 2,568 87 Potsdam
5 Bremen 404 0,663 1.641 Bremen
6 Hamburg 755 1,735 2.298 Hamburg
7 Hessen 21.115 6,089 288 Wiesbaden
8 Mecklenburg-Vorpommern 23.179 1,720 74 Schwerin
9 Niedersachsen 47.620 8,001 168 Hannover
10 Nordrhein-Westfalen 34.084 18,075 530 Düsseldorf
11 Rheinland-Pfalz 19.853 4,061 205 Mainz
12 Saarland 2.569 1,056 411 Saarbrücken
13 Sachsen 18.415 4,296 233 Dresden
14 Sachsen-Anhalt 20.446 2,494 122 Magdeburg
15 Schleswig-Holstein 15.763 2,829 179 Kiel
16 Thüringen 16.172 2,355 146 Erfurt
Tyskland 357.046 82,501 231 Berlin