Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 10, 2009

Medlemmer af Europæiske Kul- og Stålfællesskab

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab var en international organisation bestående af Frankrig, Vesttyskland, Italien, Belgien, Nederlandene og Luxembourg. Den blev oprettet i 1951 og havde som formål at forene Vesteuropa under den Kolde Krig.

Ideen om det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev foreslået af den franske udenrigsminister Robert Schuman 9. maj 1950 som en måde til at forhindre nye krige mellem Frankrig og Tyskland. I 1969 blev fællesskabets forskellige institutioner slået sammen til Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og da traktaten for det oprindelige fællesskab udløb i 2002, var der ikke ønske om en fornyelse, hvorpå dets aktiviteter og ressourcer overgik til det Europæiske Fællesskab.

Målet med det fælles marked blev opfyldt, men både kul- og stålindustrien er faldet betydeligt i medlemslandene, hvilket fællesskabet ikke kunne forhindre. Til gengæld har det haft held til at forene en stor del af Europa ved at lægge grobunden for den Europæiske Union. Læs mere