Wikipedia:Wikiprosjekt Spirer

Dette er eit wikiprosjekt for å betra organiseringa og utvidingsarbeidet med spirer. Denne sida og dei underordna sidene inneheld forslag til korleis dette kan gjerast. Me vonar at dette prosjektet kan vera med å fokusera innsatsen til andre wikipedantar. Viss du har lyst til å hjelpa, sjå på diskusjonssida kva du kan bidra med.

TittelEndra

Wikiprosjekt om spirer

KlassifiseringEndra

Dette er eit Wikipedia-administrativt prosjekt.

MålsetjingarEndra

  • Organisera ei systematisk utbetring av spireartiklar, til dømes ut frå tema eller kor gamle dei er.
  • Utbetra spiresorteringa
  • Utbetra spirene i ulike temakategoriar, både ved å laga fleire spirer til tomme kategoriar og ved å utvida spirer i overfylte kategoriar.
  • Sette opp kriteriar for kva ei god spire er.


DeltakararEndra


MalarEndra