William Nygaards legat

William Nygaards legat vert utdelt av Aschehougs forlag. Det vart oppretta i 1972 i høve forlaget sitt 100-årsjubileum. Legatet vert tildelt forfattarar og medarbeidarar til skulebøker, lærebøker, fagbøker som Aschehoug forlag gir ut. Legatet er på 50 000 kroner. Det vert utdelt av styret i Aschehoug forlag og kan ikkje søkjast.

Kjelder endre