Verdshandelssenter

(Omdirigert frå World Trade Center)

Verdshandelssenter voks fram i USA og Japan på slutten av 1970-talet, og har sidan dukka opp i nær hundre land over heile verda. Eit slikt senter samlar alt ein treng for å driva internasjonal handel. Det kan samanliknast med eit kjøpesenter for vidarekomne, der verksemder og styresmakter kan møtast og samhandla. Dei nær 300 sentra er alle med i ein organisasjon, World Trade Center Association eller WTCA, som blei grunnlagd i New York i 1970.

Dei to tvillingtårna til verdshandelssenteret i New York.

Det best kjende av desse sentera er truleg verdshandelssenteret i New York, som blei øydelagd av eit terroriståtak i 2001. Det hadde tidlegare vore utsett for eit terroriståtak, i 1993. Handelssentra er ofte høge, dominerande bygg som stikk seg ut i bylandskapet, og dei er blitt synlege symbol på den aukande frihandelen og globaliseringa i verda. Dei kan dermed lett bli mål for terroristar som ønskjer å skapa ein ny verdsorden.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

AEndra

BEndra

CEndra

DEndra

EEndra

FEndra

GEndra

HEndra

IEndra

JEndra

KEndra

LEndra

MEndra

NEndra

OEndra

PEndra

QEndra

REndra

SEndra

TEndra

UEndra

VEndra

WEndra

ZEndra