Wormgut

Wormgut eller gut er ein fin silketråd som er laga av spinnkjertelen til silkeormen. Han vart mykje nytta til fortommer ved sportsfiske, men er no erstatta av nylon. Han har òg vert nytta innan kirurgi til å sy saman indre sår.

KjelderEndra