Xenolitt er ein inneslutting av ein eldre bergart i ein vulkansk bergart. Om det er tett med framande innesluttingar kan bergarten stundom kallast ein eruptivbreksje. På grunn av varmepåverknden vil ein xenolitt vanlegvis vere kraftig omforma. Han kan ha smelta langs kantane, ha reagert kjemisk med lavaen, eller vorte omforma til hornfels.

Gabbroisk xenolitt i granitt

Kjelder

endre

«xenolitt» i Store norske leksikon, snl.no.

Bakgrunnsstoff

endre