Xun Zi (310237 fvt.) var ein kinesisk filosof. Dei sosiale og politiske teoriane hans var inspirert av konfutsianismen. I motsetnad til Mengzi meinte Xun Zi at mennesket var grunnleggjande vondt og egoistisk og at naturtilstanden for eit menneskeleg samfunn er lovløyse, endelaus krig og kaos:

Xun Zi
Portrait of Xun Zi.jpg
Fødd 313 f.Kr.
Zhao
Død

238 f.Kr.
Chu

Yrke filosof
Xun Zi på Commons

Xun Zi såg på moral som ein sosial institusjon og meinte at ein berre kan oppnå godskap gjennom utdanning og gjennom å te seg høveleg ut frå sin status i samfunnet. Ideane hans vart bygd vidare på av blant anna Li Si og Han Feizi.

BakgrunnsstoffEndra