Zeptometer er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin zeptometer er lik 10−21 meter. Symbolet for zeptometer er zm.

1 zeptometer er lik:

Og motsett:

  • 1 yoctometer = 0,001 zeptometer
  • 1 attometer = 1000 zeptometer