Å i Meldal

Å er den sørlegaste tettbygde staden i Orkland kommune i Trøndelag fylke. Å ligg ved elva Orkla, to kilometer frå kommunegrensa til nabokommunen i sør, Rennebu.

I 1996 hadde staden 321 innbyggjarar. Staden har ein barneskule, Å skole, som har fire klassetrinn og SFO.

Å er ein av seks stader i Noreg som har namnet «Å». Han har poststaden 7335 Jerpstad for å kunne skiljast frå dei andre. Fram til 1917 var namnet på staden stava Aa.

KjelderEndra