Ålen

tidligare kommune i Sør-Trøndelag fylke i Noreg

Ålen er ein tidlegare sjølvstendig kommune i Sør-Trøndelag. Kommunen var frå 1837 ein del av Holtaalen formannskapsdistrikt, men vart utskild som eigen kommune med 1 487 innbyggjarar i 1855.

1. januar 1875 vart ein del av Ålen overført til Røros. I 1937 skifta Holtålen kommune namn til Haltdalen kommune.

1. januar 1972 vart Ålen kommune samanslegen med Haltdalen kommune. Med den nye kommunen kom namnet Holtålen kommune attende. Ålen kommune hadde ved samanslåinga 1 944 innbyggjarar.